Prokuratura chciała aresztować pobitą kobietę, oskarżyciela posiłkowego w swojej sprawie!

Z maila od Fundacji LEX NOSTRA:
„Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż rozprawa apelacyjna pokrzywdzonej p. Danuty Jahołkowskiej odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w dn. 11.03.2013 r, o godz. 9.00 sala nr 1.

Opis sprawy jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA
pod tytułem: „Prokuratura chce aresztować pobitą kobietę, oskarżyciela posiłkowego w swojej sprawie ! – kolejny skandal w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku”.

http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/skandal-w-prokuraturze-rejonowej-w-biaymstoku

Przypomnę tylko, iż dzięki skutecznemu działaniu LEX NOSTRA, w dniu 6.06.2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku nie uwzględnił wniosku prokuratury i nie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania ( kopia postanowienia Sądu pod podanym powyżej linkiem ).

W dniu 11.03.2013 r. odbędzie się kolejna apelacja od ponownego wyroku uniewinniającego sprawców pobicia p. Danuty Jahołkowskiej.

Będziemy informować o sprawie.

Z poważaniem

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

www.fundacja.lexnostra.pl”


Fragment materiału ze strony Fundacji Lex Nostra:
„Białostocka urzędnik – pani Danuta Jahołkowska została dotkliwie pobita przez dwóch wyrostków, którzy ? jak twierdzi ? są synami sąsiadów. Co prawda od lat toczy się sąsiedzki spór, ale tym razem doszło do rękoczynów, które skutkowały pobytem w szpitalu powyżej 7 dni. Za zgodą p. Jahołkowskiej zamieszczamy poniżej zdjęcia przykładowych obrażeń.
Pech chce, iż rodzina rzekomych sprawców jest zaprzyjaźniona z wieloma miejscowymi funkcjonariuszami mundurowymi, więc młyny sprawiedliwości ruszyły, aczkolwiek w najmniej spodziewanym kierunku.

W sprawie przed Sądem Rejonowym w Białymstoku o pobicie p. Jahołkowskiej, Sąd Rejonowy zażyczył sobie opinii psychologicznej co do stanu psychicznego? – pokrzywdzonej.

W dniu 23.11.2009 r. psycholog Małgorzata Ewa Skalska wydała opinię, iż ?nie stwierdzono zakłóceń w obrębie sfery pamięciowej?, ale ? konieczne byłyby badania pełne ? psychologiczno ? psychiatryczne w celu ustalenia pełnej diagnozy? ( skan opinii poniżej ).

Innymi słowy ? pokrzywdzoną należy zamknąć na kilka tygodni na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego!

Oczywiście nikt pokrzywdzonej nie mógł do tego fizycznie zmusić, więc w dniu 6.01.2010 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku WYROKIEM W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ uniewinnił oskarżonych wobec braku pewności co do poczytalności pobitej przez nich kobiety.

Sąd Okręgowy był jednak innego zdania i wyrokiem z dn. 30.04.2010 r. nakazał powtórzyć proces.

Radość Pani Danuty Jahołkowskiej nie trwała jednak długo, bo w trakcie przerwy w ponownej rozprawie przed Sądem Rejonowym, gdzie występowała jako oskarżyciel posiłkowy, została? zatrzymana przez policję i przewieziona do policyjnej izby zatrzymań, bez podania leków na astmę. Szybka interwencja pogotowia ratunkowego zapewne uratowała jej życie…
[..]
To był dopiero początek orgii łajdactw wobec p. Jahołkowskiej, gdzie ?wezwania? na kolejne przesłuchania policjanci ?doręczali? jej na skrawku papieru wtykanym za drzwi.
[…]
Kulminacją był wniosek Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z dnia 26.04.2011 r. o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec p. Danuty Jahołkowskiej, celem przeprowadzenia kilkutygodniowych, przymusowych badań psychiatrycznych na zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego.
[…]
W dniu 3.06.2011 r. Fundacja ?LEX NOSTRA? przystąpiła do sprawy o zastosowanie tymczasowego aresztowania (kopia poniżej), a także wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowania.

W dniu 6.06.2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku nie uwzględnił wniosku prokuratury i nie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (kopia postanowienia Sądu poniżej).

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku objęła nadzorem postępowanie.

W dniu 2.12.2011 r. funkcjonariusze policji, których dane nie udało się jeszcze ustalić, wyłamali drzwi w domu p. Jahołkowskiej, dokonali jej pobicia, a następnie siłą dowieźli do Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Na miejscu odmówiono przeprowadzenia badań psychiatrycznych pobitej p. Jahołkowskiej.

Podczas tego zdarzenia nie przedstawiono p. Jahołkowskiej żadnych dokumentów stanowiących podstawę prawną siłowego wtargnięcia do domu p. Jahołkowskiej, zatrzymania jej, oraz dowiezienia jej do szpitala psychiatrycznego.”

Cytaty ze strony Fundacji: Prokuratura chce aresztować pobitą kobietę, oskarżyciela posiłkowego w swojej sprawie!
– kolejny skandal w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.