Zaczynają się kłopoty i problemy pomimo zapewnień ze strony przedstawicieli Miasta podczas trwających konsultacji społecznych.
Czyżby Miasto postanowiło nie dotrzymać umów???

Pan Tomasz Wojtaszek

Kierownik Projektu

Dzień dobry…

Kontaktuję się z Panem w imieniu wielu mieszkańców ul. Rybaki.
Podczas konsultacji z mieszkańcami Rybak dot. rewitalizacji naszej ulicy zapewnialiście nas Państwo m.in., że zostaną dołożone dodatkowe wpusty burzowe w najniżej położonym odcinku ul. Rybaki i przesunięte te, które zostały tam usytuowane niewłaściwie. Nie dopatrujemy się takich rozwiązań podczas toczących się prac.
Czy ktoś o tym zapomniał?
Ufaliśmy w jednoznacznie brzmiące zapewnienia.
Prosimy o sprawdzenie.
Prosimy także o nadzór nad cywilizowanym dostępem do naszych posesji. Często wchodzimy do naszych nieruchomości przez błoto, zamiast po pomostach, kładkach.

Z poważaniem
A… S…
ul. Rybaki 20

W pełni się zgadzam z tym pismem i pod nim podpisuję.
Piotr Szelągowski

Konsultacje społeczne w Poznaniu.

Następne konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Rybaki.