Spotkanie Autorskie w Drezdenku z ks Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim.

12178

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Plakat pobrany ze strony: Drezdenecka.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.