Stowarzyszenia upamiętniające zbrodnię Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA.

Takich stowarzyszeń poza licznymi organizacjami kresowymi działającymi niejako na własną rękę jest kilka.
Między innymi to Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu.
W latach 1992-2003 przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ustawiło w miejscach największych zbrodni UPA na Wołyniu 31 dziesięciometrowych krzyży. W zamojskiej Rotundzie otwarło kryptę ku czci zabitych Polaków. W krypcie znajdują się tablice z nazwiskami kilku tysięcy ofiar, urna z ziemią zabraną z miejsc martyrologii wołyńskich Polaków oraz wystawa zdjęć z ekshumacji w Ostrówkach.

Stowarzyszenie bierze udział w porządkowaniu cmentarzy na Wołyniu i restaurowaniu kwatery żołnierzy Wojska Polskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, organizuje spotkania ze świadkami ludobójstwa i zjazdy dawnych mieszkańców Kresów.

Przewodniczącą stowarzyszenia obecnie (2013) jest Janina Kalinowska.

Link do strony cytowanej: Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu

Inne ważne stowarzyszenie, które organizowało wystawę w Kijowie ( Wystawa Kijów 2010 ) i wiele innych tras wystawowych na terenie całej Polski, postawiło liczne pomniki i tablice upamiętniające to: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – polska organizacja pozarządowa z siedzibą we Wrocławiu. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy upamiętnienie tragicznego losu Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA. Praca Stowarzyszenia polega na ujawnianiu tych zbrodni i gromadzeniu dokumentacji na ich temat.

Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę o wydarzeniach z lat 1939-1947 w celu przeciwdziałania fałszowaniu informacji na temat stosunków polsko-ukraińskich. Wydaje również kwartalnik historyczno-publicystyczny Na Rubieży.

Do celów Stowarzyszenia należy również wspieranie i organizowanie budowy pomników oraz tablic pamiątkowych upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Stowarzyszenie współpracuje z Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniach 15-17 grudnia 2009, odbyła się w Berlinie międzynarodowa konferencja naukowa Lekcje II wojny światowej i Holokaustu, która miała na celu konsolidację antyfaszystów przed obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Polską stronę reprezentowało Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Na spotkaniu omówiono problem wzrostu nastrojów antysemickich, w tym negacji Holokaustu, jak również gloryfikacji osób uważanych przez organizatorów za zwolenników faszyzmu w Europie Środkowowschodniej. Rezolucja konferencji wezwała szczególnie władze Ukrainy do zaprzestania gloryfikowania Romana Szuchewycza, Stepana Bandery i SS-Galizien

Źródło: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

J.Kalinowska -fot Wikipedia
J.Kalinowska -fot Wikipedia

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.