Szkoła Orląt Lwowskich w Wołowie uczciła pamięć Lwowa. Relacja z Wołowa.

Rocznica; odznaczenie Lwowa Orderem Virtuti Militari przez Marszałka Piłsudskiego
Lwów, bohater Antoś Petrykiewicz Lwów, młody bohater Antoś Petrykiewicz
„Uroczystość poświęcona Orlętom Lwowskim i nadaniu Krzyżą Virtuti Militari miastu Lwów. W Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie przygotowano rocznicowy spektakl z okazji rocznicy udekorowania Lwowa za zasługi dla Polski.

Uroczystości kresowe otworzyła dyrektor Małgorzata Grzeczkowicz- Mandat o patriotycznym przesłaniu. Następnie zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny pieśni patriotycznych: Tylko we Lwowie, Rota oraz wiersze oparte na polskiej poezji niepodległościowej.
Spektakl został przygotowany przez młodzież przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Wołowie: Moniki Sobolewskiej i Marzena Gałki. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowy rysunek Aleksandry Dancewicz. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe z burmistrzem Dariuszem Chmurą i Danutą Jelec, przewodnicząca Rady Miejskiej. Oprawę uroczystości przygotował zespół pracowników Wołowskiego Ośrodka Kultury z dyrektor Anną Cepok. Na uroczystości przybyli kresowianie. Zabrakło niestety Prezesa Ryszarda Zaremby z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, który corocznie brał udział w święcie Szkoły nr 2 w Wołowie- ale wierzymy, że już wkrótce będzie razem z nami czcił to Kresowej Święto. Życzymy mu serdecznie wszystkiego dobrego.
lwowska 4 DSC09562

lwowska 2 DSC09555

lwowska 1 DSC09566
22 listopada 1920 r. Lwów, jako pierwsze i jedyne w II RP miasto polskie zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Uroczystej dekoracji dokonał naczelnik państwa marszałek (od 14 listopada) Józef Piłsudski, który również odbierał defiladę wojskową na rynku starej galicyjskiej stolicy. To najwyższe polskie odznaczenie wojskowe nadano bohaterskiemu miastu, które do dziś z dumą nosi dewizę „Semper Fidelis”. Doceniono zarówno odwagę mieszkańców w czasie walk rozpoczętych w listopadzie 1918 r. o zachowanie polskości miasta, jak i jego późniejszy opór wobec natarcia Armii Czerwonej w 1920 r. W spektaklu młodzież przedstawiła historię kresową Lwowa -Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego, w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko bolszewickiej latem 1920 roku.
Lwów - Piłsudski we Lwowie
W skład oddziałów ochotniczych wchodzili uczniowie, studenci, robotnicy, urzędnicy, chłopcy i dziewczęta. W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25 roku życia, najmłodszy miał 9 lat. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami wyższych uczelni. Jeden z nich, 13-letni Antoś Petrykiewicz został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Virtuti Militari.

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej składa serdeczne podziękowania dla uczniów i nauczycieli oraz wszystkich osób, które zaangażowały się w zbiórkę zniczy na Kresy.

Wojciech Orłowski

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej
W Wołowie”

harcerze
harcerze - inscenizacja

harcerze

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.