Tajemnice medycyny – spisek?

alternews
(skan fragmentu cytowanej strony-serwisu alternews.pl)


Od dawna jestem za decydowaniem w imię dobra na jak najwyższym poziomie – tzn. ma być wolny wybór oparty o maksymalnie uwiarygodnione dane naukowe.
Jeżeli pojawiają się wątpliwości, jeżeli jest grupa która podważa ogólnie przyjętą teorię (teorię a więc coś co jest zakładane że być może jest prawdą), należy się nad tym pochylić.
Jeżeli narzucane są nam odgórnie za pomocą ustaw rozwiązania biznesowe, gdzie dostrzegamy przelew potężnego kapitału – należy mieć wątpliwości.
Oczywiście mowa o ustawie szczepionkowej tak „bezmyślnie”? podpisanej przez Prezydenta RP.
Ustawa nakazuje szczepienia. Pewne określone szczepienia.

Oto fragment tekstu z pewnego materiału który poważnie mnie zaniepokoił…

„…Dzieci w tym wieku (im młodsze tym gorzej) nie mają jeszcze rozwiniętej osłonki mielinowej systemu nerwowego, tak więc każda dawka szczepionki, które zazwyczaj zawierają wirusy, aluminium, rtęć, formaldehyd, MSG czy też zwierzęce DNA powoduje autyzm, chorobę Parkinsona i Altzheimera, chorobę Aspergera, padaczkę, astmę, egzemę, alergie itd. To było już wcześniej wiadome, tyle że młode matki najczęściej nie próbują znaleźć informacji na temat szkodliwości szczepionek, ufają opłacanym przez mafię farmaceutyczną lekarzom….”

Nie jestem za ani przeciw zapewne są szczepionki bardzo pożyteczne i też takie bardzo ryzykowne dla organizmu – chodzi o to aby mieć wybór.
To jest nasze podstawowe prawo.
Nie chodzi o wybór bo wybór, ale raczej o przemyślany i sensownie umotywowany wybór.
Jeżeli narzuca się w imię mamony pewne rozwiązania ustrojowe to jaki to wybór?

Całość na: Zamordowani lekarze odkryli powodujący raka enzym dodawany do wszystkich szczepionek


Dr Jerzy Jaśkowski: Przymusowy kanibalizm dla wszystkich.

Nie ma podstaw prawnych do grzywien za nieszczepienie

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Tajemnice medycyny – spisek?”

 1. Z FB:

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  Art. 5. 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
  1) poddawania się:
  b) szczepieniom ochronnym

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Art. 119. § 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.

  Art. 120. § 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.