Upadłość firmy, spółki… coraz powszechniejsza w Polsce…

Ciekawy materiał: „Ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki. Jednak w większości przypadków proces ten jest niezwykle skomplikowany i długotrwały. O tym, kto i jak może ogłosić upadłość, mówi „Gazecie Finansowej” Tomasz Starzyk z Bisnode Polska.”…

„Faktem jest, że światowy kryzys gospodarczy dotarł także do Polski. Rośnie liczba upadłości. W 2012 r. polskie sądy ogłosiły upadłość 877 podmiotów, co oznacza zdecydowany wzrost o 21,3 proc. w stosunku do roku 2011. Przypomnijmy, że ubiegły rok zakończył się wzrostem na poziomie 10,5 proc. Wynik mijających dwunastu miesięcy 2012 r. jest najwyższy od ośmiu lat i aż o 113 proc. wyższy niż w 2008 r., który był ostatnim rokiem spadku liczby bankructw. W roku 2009, na który przypadał szczyt kryzysu, upadłości było o 25 proc. mniej niż obecnie. Najwyższy wzrost upadłości obserwowaliśmy przez cały 2012 r. w budownictwie…”

Nie jest wesoło, Zielona Wyspa naszego Premiera już dawno zwiędła gdzie nie gdzie widać zgliszcza po wypalonych lasach, zczeznięte trawy i pustynię tam gdzie kiedyś kwitło życie…
Tak można obrazowo opisać obecny stan biznesu w Polsce…
Zewsząd od znajomych dochodzą głosy protestu, a coraz więcej decyduje się na opuszczenie kraju. Zamykają firmy i uciekają…

Warunki upadłości z cytowanego materiału:
„Jakie wymagania formalne musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości?

– Wniosek, jako pismo wywierające określone skutki prawne, musi odpowiadać przewidzianym dla niego wymogom. Wśród nich ujęto konieczność podania podstawowych informacji o dłużniku – m.in. imię i nazwisko, adres siedziby, nazwę albo firmę, a w przypadku spółki – dane reprezentantów a także niektórych jej wspólników. Wnioskujący powinien także określić miejsce, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika, a także wskazać fakty i okoliczności uzasadniające wniosek. Z pozostałych wymogów warto także pamiętać o tym, że jeżeli przedsiębiorca (dłużnik) jest wpisany do określonego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku należy dołączyć stosowny odpis.

– Jeśli wniosek składa sam dłużnik, powinien dodatkowo określić czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Dodatkowo dłużnik powinien dołączyć:

-aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników,
-bilans sporządzony do celów postępowania upadłościowego, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku, tzn. jeśli składamy wniosek np. w dniu 14 kwietnia to bilans powinien być najpóźniej z dnia 14 marca,
-spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości zobowiązania względem każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
-oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
-spis podmiotów (np. innych przedsiębiorców lub spółek) zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności (w szczególności ich rodzaju oraz wysokości), daty ich powstania i terminów zapłaty,
-wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
-informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach (dotyczy to także zastawu tzw. zwykłego, czyli niepodlegającego wpisowi do rejestru zastawów), jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika,
-informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

– Dodatkowe wymogi formalne przewidziano dla dłużnika wnioskującego o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

– Natomiast, jeżeli wniosek składa wierzyciel, powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność poprzez przedłożenie stosownych dokumentów (umowy, faktur, itp.), a gdy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu powinien także przedstawić swoje wstępne propozycje dotyczące takiego rozwiązania.”

Źródło cytatów: Polskę zalewa tsunami upadłości

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

6 myśli w temacie “Upadłość firmy, spółki… coraz powszechniejsza w Polsce…”

  1. Nie ulegajmy pesymizmowi i zgorzknieniu !
    Co mówią rzetelne statystyczne o naszej gospodarce?
    Cieszę się, że żyję w tym właśnie miejscu i tym właśnie kraju.

    1. Hm…, nie ulegajmy nadmiernemu optymizmowi, ale pomimo tego o dziwo też cieszę się że żyję w tym właśnie kraju. Czasami owszem zastanawiam się nad tym czy to nie przesada ta radość…

  2. Patrząc na Twoją ikonę Piotrze – mam wrażenie, że twoja „norma” optymizmu trochę się przesunęła. Ta ikona wzbudza we mnie uczucia przygnębienia i smutku. Brakuje tylko kosy…

Możliwość komentowania jest wyłączona.