W Olsztynie gościł będzie jutro Hufcowy Hufca Wołyń – Aleksander Radica.

14 maja 2013 o godz. 17.oo w Domu Parafialnym NSPJ w Olsztynie gościem
Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia będzie Hufcowy Hufca Wołyń p.
Aleksander Radica.

Opowie o losach polskiego harcerstwa na Ukrainie.

Serdecznie zapraszamy!

Artykuły o harcerstwie na Wołyniu:
„Szczególny charakter miały uroczystości zorganizowane 17 września w Tynnem przez harcerzy z miejscowego Hufca ?Wołyń?, przy dawnych polskich umocnieniach nad rzeką Słuczą. Odcinka tego broniła w 1939 roku 4 kompania wchodząca w skład Baonu KOP ?Sarny?. Tam w jednym z bunkrów poległ m.in. ppor. Jan Bołbott. Przy tablicy na ruinach dawnych koszar KOP na tzw. ?Łysej Górze? odprawiona została modlitwa i odbył się harcerski apel zakończony złożeniem kwiatów.”

O OBROŃCACH NASZYCH POLSKICH GRANIC

„Aleksander Radica: U nas jest wiele osób, które urodziły się w przedwojennej Polsce, są też młodsze pokolenia wywodzące się z rodzin polskich lub mieszanych polsko-ukraińskich. One potrzebują tej akcji. Paczka jest w tym ważna, ale nie najważniejsza.

A co jest najważniejsze?

Najważniejsze jest to, że ludzie, którzy mieszkają w dzisiejszej Polsce, o nich nie zapomnieli. Kiedy przychodzimy, często już stoją przed wejściem do domów. Widać łzy, a ich podziękowania są naprawdę wzruszające. Niektóre z tych osób zapomniały języka polskiego, bo na co dzień posługują się ukraińskim. Mimo to pamiętają o Polsce, o jej tradycjach i kulturze, którą przekazali im rodzice i dziadkowie.”
Świąteczna Paczka

Wzruszająca strona: O Kamilu

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.