Wczoraj w Radwanowicach mówiliśmy o niepełnosprawności państwa względem niepełnosprawnych.

Informacja o spotkaniu na stronie ks Tadeusza: …pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. społecznych przy Pawle Kukizie.

Zebrało się 38 osób z całej Polski. Ks Tadeusz rozpoczął spotkanie. Następnie oddał głos zebranym aby krótko się przedstawili.
Po tej części zabrał głos Paweł Kukiz.
Obszerne fragmenty wkrótce na stronie.
Paweł Kukiz w Radwanowicach

Radwanowice Paweł Kukiz
Następnie zebrane osoby podzielono na 4 grupy robocze które rozpoczęły prace nad postulatami. W najbliższym czasie zostaną one ogłoszone na stronie Ruchu Kukiza.
Można rzec, że wiele z tych na gorąco tworzonych postulatów potwierdza tezę, że w stosunku do niepełnosprawnych – polityka państwa, rządu – jest (niestety) mocno niepełnosprawna

grupa robocza

Grupa robocza - edukacja

Dyskusja w grupie roboczej
Ks Isakowicz i Paweł Kukiz

Podsumowanie prac grup roboczych

Podsumowanie Pawła Kukiza

Po spotkaniu

Autograf ks Isakowicza dla Agnieszki Białek

Radwanowice


Materiały napisane i opracowane przez Gospodarza spotkania ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:

Społecznicy razem z Pawłem Kukizem

Twitter Isakowicz Zaleski

facebok – Isakowicz Zaleski


Referowanie zagadnień i postulatów z grupy Edukacja (w której pracach i ja uczestniczyłem):
Grupa Edukacja referuje

Radwanowice - grupa Edukacja


Materiał o spotkaniu w Radwanowicach: Podpowiedzi dla Kukiza

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

2 myśli w temacie “Wczoraj w Radwanowicach mówiliśmy o niepełnosprawności państwa względem niepełnosprawnych.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.