Węgrzy pomagają Polakom na Wołyniu.

„(…) Dużą rolę w walce z bandami odgrywają Węgrzy. Według wiadomości otrzymywanych ze Lwowa pochwyceni przez Węgrów członkowie band ukraińskich sprowadzeni są do Lwowa. Na ulicach Lwowa widzi się takie grupy pod eskortą Węgrów; eskortowani mają ręce powiązane drutem kolczastym, a wielu z nich ma do rąk przywiązane siekiery, widły itp. to znaczy narzędzia mordu, z jakimi zostali ujęci”.

Źródło: Raport nr 8, 1944 r., Delegatura Rządu na Kraj.

wegrzy_we_lwowie

Foto: Węgrzy we Lwowie, 1943 r (źródło: FB)

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.