Za Tuskiem – Przeciw? ACTA ACTA ACTA….

Link do tekstu poniżej pokazuje że następuje relatywizacja… rozmywanie. I tą rolę pełni autor tekstu próbuje ratować swojego guru… guru straconego, guru który pokazał gdzie jest rola nas narodu w pozycji przedmiotowej….

Nie damy się oszukać, zmanipulować:
Rząd chyli się ku upadkowi? –
Wiesław Dębski

Kto to jest?…W. D. ? Kto to jest Homo Homini? Oni wiedzą, jak jest naprawdę? Oni to sobie rezerwują? Ciekawe.. znów nam mówią, jak jest….

Czas przejrzeć na oczy: Anonymous – Message to the American People

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.