Zagrożony Grób Marszałka w Wilnie na Rossie…

Istnieje możliwość zniszczenia grobu matki Piłsudskiego i jego serca pochowanego na Rossie w Wilnie? Kombatanckie organizacje patriotyczne apelują monitoring grobu…

„W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do pana z apelem o dyplomatyczną interwencję w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także o zaoferowanie finansowej pomocy wileńskiemu samorządowi w kwestii zamontowania stałego monitoringu grobowca-mauzoleum matki marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego serca na wojskowym cmentarzu na Rossie”

Akty wandalizmu miały miejsce w tym roku dwukrotnie: pomazanie farbą i obraźliwy plakat położony na płycie grobowej. Tekturowe pudełko z napisem: „bomba” i „Polacy umrą”
Niepojęta jest dla mnie ta nienawiść ze strony litewskich nacjonalistów. Przecież gdyby nie Rzeczypospolita, Litwy by nie było. Zostałaby zmielona przez zakon krzyżacki. Na pewno sama Rzeczypospolita ucierpiałaby znacznie, niemniej raczej by przetrwała w przeciwieństwie do Litwy, która poszłaby w ślady Prus.
Zamiast chlubnie wspominać ten okres historii kiedy razem nasze dwa narody dawały przykład pierwszej takiej dwu narodowej demokracji na świecie, nacjonaliści litewscy zapamiętali są w szale oślepiającym ich całkowicie szale nienawiści do Polaków …

Źródło cytatu: Kombatanci apelują o interwencję i monitorowanie grobowca na Rossie

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.