Zarzuty w stosunku do Prezydenta?

Ze strony 3 obieg nadesłane mailem:

„Składam doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego, pełniącego funkcję Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej polegającej na złamaniu Ustawy Kodeks Wyborczy w dniu 11 maja 2015 roku, tj. o celowe złamanie Art. 108 §1 ust. 1 oraz Art. 108 §1 ust. 2 Ustawy Kodeks Wyborczy. Informuję, że łamanie prawa wciąż ma miejsce i zostało popełnione prze Bronisława Komorowskiego celowo w związku z chęcią zmiany wyniku II tury wyborów na urząd Prezydenta RP w 2015 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja Bronisław Komorowski, urzędnik państwowy na stanowisku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej po ustaleniu możliwych wyników I tury wyborów prezydenckich, która odbyła się 10 maja 2015 roku oraz poznaniu wyników sondaży exit-pools z dnia wyborów celowo i z premedytacją rozpoczął prowadzenie czynnej kampani wyborczej z wykorzystaniem środków publicznych, na terenie urzędu administracji rządowej (Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Informacyjne Rządu), oraz na terenie załadu pracy, w którym Bronisław Komorowski świadczy codzienna pracę na stanowisku Prezydenta RP.

W dniu 11 maja 2015 roku na stronie internetowej prezydent.pl, opłacanej z pieniędzy podatników i służącej wyłącznie do informowania o sprawach bieżących Kancelarii Prezydenta RP oraz urzędu Prezydenta RP na zlecenie Bronisława Komorowskiego został umieszczony wpis zapowiadający przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego dotyczącą wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, likwidacji obecnego systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz ustaw regulujących system podatkowy w Polsce.

I dalej:

Bronisław Komorowski pełniąc prze ostatnie pięć lat funkcję Prezydenta RP miał 1825 dni na próbę i przeprowadzenie jednego bądź wielu referendów ogólnonarodowych w tych sprawach, nadto był proszony o ich przeprowadzenie przez środowiska społeczne domagające się zmian w obszarach opisanych na stronie internetowej prezydent.pl. Ani razu Bronisław Komorowski, pełniący funkcję Prezydenta RP nie pochylił się nad sprawami wskazywanymi dzisiaj. Opublikowanie deklaracji prezydenckiej, która de facto i de iure jest kradzieżą pomysłów kampanii wyborczej jego konkurentów, którzy uzyskali duże poparcie społeczne (Paweł Kukiz, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Magdalena Ogórek) i służy nie chęci przeprowadzenia referendum w wymienionych sprawach ale jest działaniem wyłącznie pozornym ? elementem kampani wyborczej prowadzonej w zakładzie pracy oraz przy użyciu sił i środków Skarbu Państwa, co jest wprost zabronione przez Konstytucję i Ustawę Kodeks Wyborczy.”

Całość: DONIESIENIE O ZŁAMANIU PRAWA WYBORCZEGO

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.