Zbieramy dary dla rodaków na Litwie…

Z maila:
„Zbiórka darów dla Rodaków na Litwie

Od 6 do 9 grudnia 2012 r.
(czwartek, piątek, sobota, niedziela)
godz. 12.00 – 20.00 (w niedzielę 10.00-20.00)
Kościół Świętego Krzyża na Górczynie
(ul. Częstochowska 16 ? sala katechetyczna)

(Prosimy przede wszystkim o: słodycze, trwałą żywność, środki czystości, wartościowe książki, raczej nową odzież, zabawki, maskotki itp).

Organizatorzy zbiórki:
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej O/Poznań, 61-772 Poznań,
Stary Rynek 51, konto bankowe: PKO BP I O/Poznań nr 21 1020 4027 0000 1702 0322 5638
oraz Parafia Świętego Krzyża w Poznaniu.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.”

www.tmwizw.republika.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.