Zmiana czasu…?

Zmiana czasu – Czy świat zachodni jest nadal w kryzysie z czasów I wojny światowej?

Społeczeństwo zachodu już od lat zna na pamięć argumenty, za systemem czasu letniego i zimowego:
– Więcej/mniej czasu na sen
– Aktywność ludzka dostosowana do lepszego wykorzystania światła słonecznego itp.

Nie pamiętamy jednak, że system ten wprowadzono z pobudek o wiele bardziej destruktywnych, wręcz barbarzyńskich.
Czas letni i zimowy skutecznie zagościł w domach upadającej cywilizacji łacińskiej podczas pierwszego aktu epilogu tejże cywilizacji, to jest podczas Wielkiej Wojny. Takie rozwiązanie zaproponowała jakże niezastąpiona Rzesza Niemiecka, której brakowało już czasu na odnoszenie swoich zwycięstw, na licznych frontach I wojny światowej. Ze względu na krytyczną sytuację w jakiej znalazła się Europa szybko rozwiązanie to wprowadzono w Austrii a potem również w pozostałych państwach starego kontynentu. jak widać wojna wojną ale bilans opłat tytułem rachunków za prąd musiał się zgadzać.

Po wojnie uznano, że skoro wyszliśmy już z kryzysu to możemy wycofać ten fatalny pomysł.
Jednak już pod koniec lat 70-tych nadszedł kolejny kryzys energetyczny i znowu ktoś wpadł na pomysł, by niejako zmusić ludzi do mniejszego korzystania z energii.

Powstaje zatem pytanie; czy skoro ostatnia transza reparacji wojennych za I wojnę światową została spłacona przez Niemców podajże w 2013 roku na rzecz Wielkiej Brytanii, to czy może w końcu stać nas (wielki zachód) na powrót do czasów sprzed Wielkiej Wojny i przerwanie tego pruskiego dyktatu czasowego.

Poniżej Filmik, który pokazuje bardzo dokładnie wszelkie praktyczne, ekonomiczne, społeczne itp. skutki czasu letniego i zimowego w dzisiejszej rzeczywistości.