Żołnierze Wyklęci – Poznań 2015.

W Poznaniu odbędą się obchody święta narodowego tych, którzy nie chcieli polskich komunistów u władzy. Do tej pory robi się wszystko aby ich zmarginalizować – za dużo jeszcze komunistów jest u władzy…

Brak w Polsce odcięcia się od władz komunistycznych tak jak miało to miejsce w Czechach czy w Niemczech;
doprowadziło to do kuriozum; chroni się nawet pamięć o zbrodniarzach komunizmu w naszym kraju.
IPN_Plakat_Retrospektywa_2015

Zapraszam na obchody. Należy upamiętnić tych, którzy nie chcieli żyć pod jarzmem następnego okupanta zaraz po wojnie światowej..

Namioty_Wykletych

Płyta w dzisiejszym Głosie:
glos_wykleci

glos

I to co dla mnie jest szczególnie ważne:

Precz z komuną!
Precz z komuną!

Pamięci mojego wuja, który zginął poddany represjom podczas zasadniczej służby wojskowej, jako syn kułaka, Wiktora Szelągowskiego… Dziadek Wiktor nie poddał się naciskom, nie zgodził się na łatwe życie – nie został kapusiem służb bezpieczeństwa.
W zamian obłożono go kontyngentem, szykanowano, a syna wcielono do wojska do znienawidzonych oddziałów KBW (szkółka w Łodzi – przydział kierowca). Niedługo po tym kiedy trafił do Gniewu, do jednostki macierzystej, zginął w tajemniczych okolicznościach. Do domu dostarczono zwłoki wuja Józefa pod strażą, w zalutowanej trumnie.
Do samego końca (ceremonia pogrzebowa) pilnowano, aby trumny nie otworzyć.

Piotr Szelągowski

Losy rodzinne: Szelągowski Wiktor i jego syn Józef

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.