Żydzi o Żydach…

różni Żydzi… Zgodnie z tym co mówiła Pani Sendlerowa cytując ojca; nie ma złych narodów, są źli ludzie…

We Wrocławiu podczas konferencji organizowanej przez Bogusława Pazia rozmawiałem z Żydówką, która w prywatnej rozmowie powiedziała, że za holokaust odpowiadają również syjoniści amerykańscy, bogaci syjoniści amerykańscy, którym na rękę było wygubienie ich biedniejszych braci w Europie, jak to powiedziała; już przestali wyciągać ręce po nasze dolary…bo umarli.
Przedtem oficjalnie podziękowała za konferencję przemawiając wzruszająco z trybuny, mówiąc o wspólnym holokauście polsko-żydowskim.
Pamiętajcie: są dobrzy i źli ludzie, a nie ma złych narodów…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.