Otwarcie przeniesionego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Poznaniu

W dniu 1 września na Strzeszynie Greckim w Poznaniu miało miejsce otwarcie nowej placówki edukacyjnej połączonej Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum nr 65 w Poznaniu. Czytaj dalej Otwarcie przeniesionego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Poznaniu

To co dzieje się na Litwie – nadesłane mailem

Poniżej tekst nadesłany mailem przez Jacka Marczyńskiego:
„Vilnija” oburzona umieszczaniem dwujęzycznych tablic na Litwie
10 minut temu JMR / PAP

Propozycja zezwolenia na używanie dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości jest sprzeczna z litewską konstytucją i ustawą o języku państwowym – twierdzi przewodniczący Stowarzyszenia „Vilnija” („Wileńszczyzna”) Kazimieras Garszwa.

Słynący z antypolskiej działalności Garszwa wystosował list do prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, premiera Andriusa Kubiliusa i przewodniczącej Sejmu Ireny Degutiene, w którym wyraża oburzenie, iż przygotowywany jest projekt ustawy legalizującej dwujęzyczne tablice – poinformował dziś litewski portal balsas.lt.

Przygotowywany projekt, który Sejm zamierza omawiać już jesienią, zakłada, że w miejscowościach, w których mniejszość narodowa stanowi co najmniej jedną trzecią mieszkańców, będzie można używać dwujęzycznych tablic informacyjnych oraz języka mniejszości narodowych w instytucjach państwowych.

Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia „Vilnija”, które ma grono swych zwolenników w koalicji rządzącej, projekt ten jest antykonstytucyjny, gdyż „sankcjonuje wielojęzyczność w urzędach” i stanie się podstawą do „zwalniania z pracy urzędników, którzy niewystarczająco dobrze znają polski, rosyjski czy inne języki mniejszości”.

Szef grupy przygotowującej projekt ustawy, doradca ministra kultury Imantas Melianas zaprzecza temu. – Realizacja założeń projektu nie może zaszkodzić państwu litewskiemu – powiedział portalowi balsas.lt Melianas.

W niedawnym wywiadzie, udzielonym innemu litewskiemu portalowi delfi.lt, Melianas – odrzucając zarzuty, że usankcjonowanie dwujęzycznych tablic niszczy, rzekomo, litewską tożsamość – powiedział, że ostatnio bardzo go niepokoją „próby tworzenia jakiejś nowej, wymyślanej, sztucznej tożsamości litewskiej”.

Krzewienie nastrojów antypolskich na Litwieto niszczenie autentycznej tożsamości litewskiej przy jednoczesnym wyrzekaniu się jej prawdziwych elementów – powiedział doradca ministra kultury Litwy. Do „elementów litewskiej tożsamości” Melianas zaliczył m.in. chrześcijaństwo i „element polski w kulturze litewskiej”.

Innej Litwy po prostu nie było i nie będzie, albo nie będzie to już Litwa, nawet jeśli nazwa pozostanie ta sama – powiedział Melianas, podkreślając, że „podżeganie do nastrojów antypolskich w rzeczywistości niszczy litewską tożsamość”.

Kresowiacy mają wsparcie. Wreszcie!

Jest to realna i rzetelna deklaracja wsparcia naszej walki o Prawdę. W wyniku spotkania zwołanego na wniosek przewodniczącego Kresowego Ruchu Patriotycznego, które odbyło się w minioną sobotę w Warszawie w budynku Związku Kombatantów (Aleje Ujazdowskie 6A), zebrane gremium między innymi podjęło decyzję o tym, aby zadać sześć palących pytań w sprawach kresowych partiom politycznym w Polsce.
Autorem pytań został Jacek Marczyński.
Najszybciej odpowiedziały UPR i Prawica Rzeczypospolitej, które już wcześniej zdeklarowały udostępnienie 4-te miejsca na swoich listach wyborczych reprezentantom kresowym z różnych organizacji kresowych.
Treść pytań jest dostępna na naszej stronie. Tak samo jak i odpowiedzi już otrzymane, a także te które dotrą. Będziemy je publikować sukcesywnie.

Pytania:
Szanowny Panie Prezesie,

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, dążąc do tego by Kresowianie i ich potomkowie dokonali świadomego aktu wyborczego zwracam się do Pana z prośba o odwiedź na poniższe pytania

1. Czy jeśli Pana partia uzyska większość parlamentarną to przyjmie uchwałę w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

2. Czy Pana partia wystosuje po wyborach apel do Kanclerza KUL o pozbawienie W. Juszczenki ? piewcy zbrodniarzy z OUN- UPA ? tytułu doktora honoris causa KUL

3. Czy Pana partia jeśli stworzy nowy rząd wystąpi do władz Republiki Litewskiej z żądaniem przywrócenia poprzedniej ustawy o szkolnictwie mniejszości narodowych, a w przypadku odmowy czy wypowie Traktat 1995 r. zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy i podejmie działania wspierające polskie szkolnictwo na Litwie tak by szkoły polskie były lepiej wyposażone w pomoce naukowe i bardziej atrakcyjne niż szkoły litewskie.

4. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd zwróci się kanałami dyplomatycznymi do Watykanu by Watykan stanął w obronie liturgii w języku polskim w kościołach na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

5. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd, wykupi jakąś nieruchomość w centrum Lwowa na potrzeby Domu Polskiego

6. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd wystąpi oficjalnie do Rządu Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia znanych miejsc pochówku Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomordowanych przez OUN-UPA. Pod pojęciem godnego upamiętnienia nie żądamy budowy wielkich cmentarzy wystarczy sam krzyż i stosowna tablica.

Odpowiedzi wraz z Pytaniami na stronie: Walka Kresowiaków o Prawdę o Ludobójstwie

zachęcamy do przekazywania tej informacji dalej jak i jej komentowania.