Dyskusja na temat kamer w samochodach, montowanych na stałe.

Cóż, dla bezpieczeństwa i późniejszego udowodnienia naszego braku winy wydaje się to zasadne. Powinno być to jednak dobrowolne, i bez wskazywania na producenta takich urządzeń aby nie było nadużyć finansowych. Społeczeństwo musi przekonać się samo zasadności stosowania takich urządzeń. Bez narzucania ze strony władz.
Przykład przydatności w rejestracji zdarzeń drogowych, za naszą wschodnią granicą.
(W filmie w większości są to sceny nagrane za pomocą takich kamer):
http://youtu.be/fyrJ4c7kosM

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.