Walka Kresowian o Prawdę o Ludobójstwie

Wsparcie idzie od dwóch partii UPR i Prawica Rzeczpospolitej.

Poniżej list poparcia podpisany przez Prezesów obu partii:

Poparcie dla Kresowiaków

Link do strony UPR, dział „Kresowiacy”:
Unia Polityki Realnej – Kresowiacy

Artykuł z Kresy.info.pl:
Z 4-ką do sejmu


List sugerujący pytania do wszystkich prezesów partii w III RP, na które w kwestiach kresowych powinni odpowiedzieć pozytywnie aby uznać ich i ich partie za wspomagające Ruch Kresowy i Kresowian.
Brak odpowiedzi należy uznać za negację:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zachęcam do wysłania poniższych pytań do prezesów partii politycznych, upubliczniania tych pytań i zadawania ich na spotkaniu z kandydatami na posłów:

Szanowny Panie Prezesie,

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, dążąc do tego by Kresowianie i ich potomkowie dokonali świadomego aktu wyborczego zwracam się do Pana z prośbą o odwiedź na poniższe pytania:

1. Czy jeśli Pana partia uzyska większość parlamentarną to przyjmie uchwałę w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

2. Czy Pana partia wystosuje po wyborach apel do Kanclerza KUL o pozbawienie W. Juszczenki ? piewcy zbrodniarzy z OUN- UPA – tytułu doktora honoris causa KUL

3. Czy Pana partia, jeśli stworzy nowy rząd, wystąpi do władz Republiki Litewskiej z żądaniem przywrócenia poprzedniej ustawy o szkolnictwie mniejszości narodowych, a w przypadku odmowy czy wypowie Traktat 1995 r. zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy i podejmie działania wspierające polskie szkolnictwo na Litwie tak by szkoły polskie były lepiej wyposażone w pomoce naukowe i bardziej atrakcyjne niż szkoły litewskie.

4. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd zwróci się kanałami dyplomatycznymi do Watykanu by Watykan stanął w obronie liturgii w języku polskim w kościołach na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

5. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd, wykupi jakąś nieruchomość w centrum Lwowa na potrzeby Domu Polskiego

6. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd wystąpi oficjalnie do Rządu Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia znanych miejsc pochówku Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomordowanych przez OUN-UPA. Pod pojęciem godnego upamiętnienia nie żądamy budowy wielkich cmentarzy wystarczy sam krzyż i stosowna tablica.

Informuję, że zarówno pytania jak i odpowiedzi zostaną upublicznione.

ODPOWIEDZI:

Błyskawicznie odpowiedział Prezes UPR dr Bartosz Jóźwiak. Jego odpowiedzi na nasze pytania są podane poniżej:
1.
Tak.
2.
Tak.
3.
Daliśmy przykład, że są to sprawy dla nas ważne, organizując pikietę pod Ambasadą litewską w Warszawie. Zrobimy wszystko, aby Polacy na Litwie mieli wszelkie przysługujące im w cywilizowanym kraju prawa.
4.
Jeśli taka jest wola Katolików, Polaków na Litwie to na pewno zrobimy wszystko aby im pomóc. Osobiście wiem, że są takie Msze Św. choćby na Ukrainie, gdyż wielokrotnie w nich uczestniczyłem i są one świętym prawem wiernych. Państwo nie ma prawa niczego tu zmieniać, a Kościół powinien taką wolę uszanować i uszanuje. Wiara Katolicka nie podlega rządom państw i nie jest prywatną sprawą narodu.
5.
To wykracza po za możliwości partii, ale rząd który byśmy tworzyli, na pewno pomoże w tej akcji. Także finansowo. Pomoc mniejszości jest rolą rządu.
6.
Tak


Odpowiedź Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Pana Marka Jurka nadesłana dosłownie kilka godzin temu przez jego sekretarza i potwierdzona w rozmowie telefonicznej ze mną:

1.
Będziemy rzecznikiem idei Dnia Męczeństwa i jesteśmy zdolni walczyć o większość dla niej, nawet posiadając ograniczoną reprezentację parlamentarną ? w tych warunkach walczyliśmy o uznanie faktu ludobójstwa na Polakach z Wołynia (jak również w Sejmie z większością SLD doprowadziliśmy do ogłoszenia Narodowego Dnia Życia w Sejmie i przyjęcia uchwały potępiającej ludobójstwo na Ormianach).
2.
Prawica Rzeczypospolitej zajęła bardzo zdecydowane stanowisko po ogłoszeniu przez prezydenta Juszczenko Bandery bohaterem Ukrainy (Oświadczenie z 23 stycznia RP 2010, http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,696), ale akt ten został już unieważniony na samej Ukrainie. Nie ma potrzeby ponawiania dziś tamtej reakcji, choć na pewno podjęlibyśmy sugerowane w pytaniu kroki w wypadku jakichkolwiek form historycznego negacjonizmu wobec zbrodni popełnionych na Polakach ? wobec każdego zagranicznego polityka, który by się tego dopuścił, niezależnie od stanowiska, które sprawuje czy sprawował.
3.
Traktat z RP 1994 nie jest wykonywany w wielu punktach, o czym zawsze mówiliśmy stronie litewskiej ? domagając się wypełniania jego zobowiązań. Nie wolno ukrywać faktu jego naruszania i rezygnować z zapisanych w nim praw. Polskie reakcje mogą i powinny dotyczyć wzajemnych relacji państw, stosunku do konkretnych interesów, reakcji na forum organizacji międzynarodowych ? natomiast działania Rzeczypospolitej nie mogą naruszać praw polskich obywateli, w tym mniejszości litewskiej w Polsce. Wypowiedzenie Traktatu to ostateczność, choć oczywiście istnieją sytuacje, w których podtrzymywanie łamanych umów oznaczałoby zgodę na ich łamanie.
4.
Jesteśmy gotowi podejmować działania wspierające prawo Polaków do duszpasterstwa w języku polskim (w tym w liturgii i paraliturgii), również informując Stolicę Apostolską o potrzebach polskich katolików na Wschodzie (jak również o tym, że ich prawa narodowe wynikają nie tylko z powszechnie uznanych i traktatowo potwierdzonych zasad współżycia narodów, ale również z konkretnych zobowiązań państw, w których żyją).
5.
Oczywiście, sprawa Domu Polskiego ? obok kościoła Świętej Marii Magdaleny ? to najpilniejsze materialne potrzeby życia polskiego we Lwowie.
6.
Oczywiście, pamięć i żałoba w stosunku do cierpień Polaków należy do obowiązków Państwa Polskiego.

W imieniu Prezesa Marka Jurka, Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej


Relacja z pod pomnika 27 WDPAK ze Skweru Wołyńskiego w Warszawie:
(PENALIZACJA kłamstwa wołyńskiego)


UWAGA! Poniżej przesłane przez Jacka Marczyńskiego dane wysłania maili z powyższymi pytaniami prezesom pozostałych partii:

SLD:
„To:
Pytania_związane_z_nadchodzącymi_wyborami?
Date: Sun, 7 Aug 2011 19:58:55 +0200″

PSL:
„To:
Pytania_związane_z_nadchodzącymi_wyborami?
Date: Sun, 7 Aug 2011 20:00:09 +0200″

PIS:
„To:
Pytania_związane_z_nadchodzącymi_wyborami?
Date: Sun, 7 Aug 2011 20:00:46 +0200″

PO:
To:
Pytania_związane_z_nadchodzącymi_wyborami?
Date: Sun, 7 Aug 2011 20:01:22 +0200″

DO TEJ PORY BRAK JAKICHKOLWIEK ODPOWIEDZI…

Informację o naszej inicjatywie umieścił na swojej stronie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: www.isakowicz.pl

Przypominamy: pytajcie wszystkich kandydatów na urząd posła czy senatora. Nie bójcie się – najlepiej żądajcie odpowiedzi na piśmie lub możliwości jej nagrania! I przesyłajcie do nas lub na stronę księdza Tadeusza. W ten sposób stworzymy naszą, kresową listę polityków, którzy stoją po naszej stronie w walce z kłamstwem.Strona UPR:
Koniec z kłamstwem Wołyńskim

„Wydarzenia roku 1943 na Wołyniu wciąż pozostają żywe w pamięci cudem ocalonych oraz rodzin pomordowanych. Masowe ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na swoich sąsiadach Polakach, ale również Żydach, Ormianach i Białorusinach miało charakter czystki etnicznej. Niewyobrażalna skala okrucieństwa jakiego przy tym dopuszczali się nacjonaliści ukraińscy do dziś budzi grozę i niedowierzanie, że ?ludzie ludziom zgotowali taki los?.
Mimo opracowań historyków i tysięcy świadectw świadków, ofiar a nawet współsprawców, wciąż są ludzie zaprzeczający temu Zapomnianemu ludobójstwu na Kresach (za ks. Isakowiczem Zalewskim). Dlatego czujemy się w obowiązku postulować wprowadzenie do Kodeksu Karnego Kłamstwa Wołyńskiego, jako czynu traktowanego symetrycznie do Kłamstwa Oświęcimskiego i podobnie penalizowanego.

Posłowie wybrani z list Komitetu Wyborczego PRAWICA deklarują wnieść tą sprawę pod obrady Sejmu RP kolejnej kadencji. By już nikt nigdy nie umniejszał i nie ignorował ofiary polskiej krwi przelanej na Wołyniu.

Piotr Lisiecki”

Jeden komentarz do “Walka Kresowian o Prawdę o Ludobójstwie”

  1. odpowiedzi gloryfikatorów banderowskich rezunów z PO i PiS możemy się domyślać, oczywiście niech się nie spodziewają, że ktokolwiek z nas na nich zagłosuje

Możliwość komentowania została wyłączona.