WSK

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe z siedzibą w Poznaniu.Cele Stowarzyszenia (miedzy innymi):
Pamięć o zbrodni Ludobójstwa popełnionej przez bandy nacjonalistów ukraińskich na wielu narodach w tym Polakach, którzy jako naród najmocniej ucierpieli ze strony organizacji OUN, UPA i innych zbrodniczych organizacji ukraińskich kolaborantów (z III Rzeszą Niemiecką) i nacjonalistów.
Propagowanie i upamiętnianie informacji o bohaterskich Ukraińcach, którzy sprzeciwili się nieludzkiej i straszliwej w swojej wymowie zbrodni na nacjonalistów na niewinnych cywilach; kobietach i dzieciach głównie. Ukraińcy zwani Sprawiedliwymi (sprawiedliwy wśród narodów -przyp.aut.) z bezgranicznym poświęceniem, ratowali swoich polskich sąsiadów od okrutnej śmierci.
Należy się im najwyższy szacunek i pamięć.


2010 rok. Kijów.

WYSTAWA: LUDOBÓJSTWO (GENOCIDE) na Polakach, Żydach i Ukraińcach dokonane przez OUN-UPA:

RELACJA:

8 kwietnia 2010 w Kijowie otwarto wystawę dotyczącą Ludobójstwa na Polakach dokonanego przez OUN-UPA, pierwszą takiego rodzaju i o takiej tematyce na Ukrainie. Współorganizatorem jej było Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich nacjonalistów we Wrocławiu. Ze strony Ukraińskiej było to Stowarzyszenie publiczne Wszechukraińska Publiczna Organizacja Ruch Społeczny „Rosyjskojęzyczna Ukraina”. Liderem jej jest deputowany do parlamentu Ukraińskiego Pan Wadim Kolesniczenko.

Podczas otwarcia miała miejsce napaść ze strony członków nacjonalistycznej partii „Swoboda”, interweniowała milicja ukraińska i służby ochrony (w cywilu), poza pracownikami prywatnej firmy ochroniarskiej.

Pan deputowany zachował najwyższy spokój, kilkakrotnie wzywając zaburzających porządek członków „Swobody”, do uciszenia się i pozwolenia na przeprowadzenie konferencji prasowej. Dopiero po bezpośrednim ataku w postaci rzucenia kilku egzemplarzy katalogu wystawy w stronę jego i delegacji polskiej wkroczyła na jego wezwanie milicja i służby porządkowe.

Wystawa to pierwszy prawdziwy krok w stronę odnalezienia wspólnej bolesnej prawdy dotyczącej zbrodni ludobójstwa dokonanej przez OUN-UPA na wielu narodowościach poza Żydami (wymordowanymi w znacznej większości wcześniej przez służby policyjne we współpracy ze niemieckimi specjalnymi oddziałami likwidacyjnymi), Polakami, zginęło wiele dziesiątek tysięcy Ukraińców z ręki OUN-UPA. Wystawa ta porusza problem i sprawę upamiętnienia właśnie i tych ofiar ze strony ukraińskiej poza Polakami i Żydami.

Polskie środowiska kresowe są niezwykle poruszone tym wyciągnięciem ręki ze strony ukraińskiej reprezentowanej przez deputowanego Kolesniczienko. Deputowany podkreślił że wystawa koncentruje się przede wszystkim na martyrologii ofiar i jej zadaniem jest przybliżenie dla narodu ukraińskiego tych zbrodni dokonanych przez OUN-UPA.

Na wystawie poza zdjęciami prezentowano kilka filmów dokumentalnych dotyczących Ludobójstwa min. Ostatnio głośno komentowany: „Zapomnij o Kresach” z rosyjską listą dialogową.

Piotr Szelągowski

Zdjęcia z wystawy: Kijów 8 kwietnia 2010 wystawa o Ludobójstwie
Wystawa o zbrodniach UPA


Prelekcja na UAM na temat (Koło Naukowe Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka):

spotkanie_prawo_uam


Filmy z prelekcji: