„Skutki Przemilczania Ludobójstwa i ich wpływ na Społeczności Lokalne i Narodowe” – taki tytuł miała konferencja o charakterze otwartym, która odbyła się w zeszłą sobotę w urzędzie miejskim w Poznaniu z udziałem ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Podczas konferencji poruszano tematykę różnych ludobójstw, zaniedbań związanych z nagłaśnianiem i wyjaśnianiem zbrodni masowej, odradzaniem się nacjonalizmu ukraińskiego – z pod znaku UPA i Bandery, przedwojennego terrorysty skazanego wyrokami w II RP na karę śmierci Terroryzm przedwojenny w Polsce OUN , nazizmu, neo-nazizmu (nazizm to nic innego jak skrajna niemiecka odmiana faszyzmu (Narodowy socjalizm, nazizm (skrót od niem. Nationalsozialismus), cechująca się szczególnie silnym rasizmem i antysemityzmem. Cechy rasistowskie zostały przejęte również przez reprezentantów ideologicznych i zwolenników Hitlera w gronie nacjonalistów ukraińskich. Można powiedzieć, że nacjonalizm ukraiński to odmiana niemieckiego nazizmu zmodyfikowana i dostosowana do ideologii głoszonej przed Dmytro Doncowa – czołowego ideologa nacjonalistów ukraińskich).

Ks Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił o Ludobójstwie Ormian podczas I Wojny Światowej i Ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na wielu narodowościach tzw Kresów Wschodnich – województw II RP.

Wkrótce przedstawię referat kolegi Tomasza Molskiego i napiszę więcej o samej konferencji.
Poniżej foto-relacja z Konferencji.
Konferencja odbyła się pod patronatem wice-przewodniczącego Rady miejskiej Poznania Michała Grzesia.

Ks Tadeusz Isakowicz Zaleski w Poznaniu - Urząd Miasta

Urząd Miasta Poznania Konferencja prelekcja ks Isakowicza Zaleskiego

Urząd Miasta Poznania Konferencja

Urząd miasta Poznania Sala Biała

Urząd Miasta Poznania Sala Szopena

Wypowiedź  ks Tadeusza w Poznaniu na Konferencji
Urząd Miasta - wypowiedź uczestnika Konferencji

Tomasz Molski podczas Konferencji w Urzędzie Miasta

Wywiad dla Radia Merkury pod Urzędem Miasta

Nadesłane z Ukrainy:


O Konferencji na innym blogu: Konferencja w Urzędzie Miasta w Poznaniu