W Światnikach kresowianie – tym razem międzynarodowo.

Już 13-14 września odbędzie się: Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów w Świątnikach.

„Program:

Sobota 13.09
Organizatorzy zapraszają w sobotę od godz 10.30 na mszę świętą pod przewodnictwem abp Józefa Kupnego oraz proboszcza parafii i wspolorganizatora ks. Zbigniewa Słobodeckiego, wystawy tematyczne narodów Wołynia, konferencję naukową pt. „Nasz Wołyń” z udziałem między innymi profesora> Jarosława Vaculika, profesora Henryka Słowińskiego, Władysława Filara oraz dr Sebastiana Roosta.

Nie zabraknie także występów zespołów artystycznych z Czech i Ukrainy oraz dolnośląskich zespołów folklorystycznych. Będą także polskie zespoły z Wołynia m.in chór „Faustyna” z Równego.

Niedziela 14.09
Dzień drugi rozpocznie się o godz 11.30. Niedziela będzie Dniem Pamięci o Akcji Burza na Kresach południowo-wschodnich z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego, apelem pamięci i salwą honorową. Pokłosiem spotkania będzie pokonferencyjny apel opracowany przez uczestników konferencji oraz rozpoczęcie procesu powołania międzynarodowej federacji miłośników ziemi wołyńskiej ,,której celem będzie objecie restauracją wielokulturowe pomniki Wołynia oraz niesienie pomocy obecnym mieszkańcom tej ziemi.”

Przedwojenny Wołyń stanowił niezwykły tygiel narodowościowy i religijny, gdzie obok Niemców i Czechów mieszkali Polacy i Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i Karaimowie. Zły wiatr historii rozrzucił ich wszystkich po całym świecie. W Świątnikach po raz pierwszy w takiej liczbie spotkają się narody Wołynia i dawnych Kresów południowo-wschodnich drugiej Rzeczpospolitej.

Zapraszamy
Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej”

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.