Gdzie słomka gdzie belka…

Wysłuchałam rozmowy Witolda Gadowskiego z ks. Tadeuszem Isakowiczem -Zaleskim, dr Andrzejem Szeptyckim i Rafałem Dzięciołowskim. Niepoważne argumenty dr Andrzeja Szeptyckiego począwszy od jego oceny, iż działanie antypolskie w postaci zburzenia pomnika w Hucie Pieniackiej jest prowokacją agenta sowieckiego zmusza mnie do zadania pytania. Od kilkudziesięciu lat znamy antypolską politykę na Ukrainie, podaję przykłady:
-antypolski jest marsz 1 stycznia 2017r ku czci Bandery ulicami Kijowa, Lwowa i Zaporoża
-antypolskie jest nazywanie ulic miast nazwiskami morderców z OUN UPA (Szymon Wiesenthal wysyłał protestu do rządu Ukrainy już wiele lat temu. On również ścigał 230 ukraińskich oficerów jako zbrodniarzy wojennych winnych shoah)
-antypolskie jest stawianie pomników Banderze i innym ideologom Doncowa w miastach i wsiach
-antypolskie jest usuwanie śladów poprzez zmiany nazwy miejscowości by utrudniać dostęp Polakom poszukującym kości swoich bliskich
-antypolskie jest usuwanie śladów polskich na budynkach Lwowa by ukryć fakt, iż stawiali je Polacy (w tym spolszczeni Żydzi, Niemcy, Czesi, Węgrzy itp.)
-antypolskie jest usuwanie śladów polskości z zabytkowych, budowanych przez Polaków obiektów, które Ukraina zaanektowała i wykorzystuje do dzisiaj
-antypolskie jest zasłanie pozostałych pomników polskich innymi
-antypolskie jest usuwanie śladów polskości w zabytkowych kościołach i na kościołach polskich, przejętych przez kościół ukraiński
-antypolski jest brak zwrotu obiektów sakralnych katolickiej mniejszości polskiej choć ochoczo są zwracane innym wyznaniom
-antypolski jest nacisk by Msze św. dla mniejszości polskiej odprawiane były w języku ukraińskim. Odmawia się Polakom, którzy za przysłowiowy wdowi grosz odnowili lub wybudowali kościoły, Mszy św. w języku polskim
-antypolskie jest przechowywanie archiwum polskiego w warunkach , które powodują niszczenie i gdy władze Ukrainy zechcą je oddać okaże się bezużyteczne
-antypolski jest brak polskiego języka w opisie obiektów muzealnych, które były tworzone i nabywane przez Polaków mieszkających do wojny na terenie Ukrainy, zwłaszcza w Muzeum króla polskiego, Jana III Sobieskiego
-antypolski jest brak informacji w polskich muzeach o tym, iż stworzyli je Polacy a Ukraina zaanektowała po wypędzeniu Polaków
-antypolski jest brak napisu na pomniku profesorów lwowskich zamordowanych przez Niemców, iż byli to profesorowie polscy
-antypolskie jest wymazanie na pomnikach orląt lwowskich ?zginęli w obronie ojczyzny?
-antypolskie jest usuwanie pomników i tablic z napisami z polskich nagrobków i wykorzystywanie ich do pochówku osób innych
-antypolskie jest niszczenie grobów na starych cmentarzach polskich i ukrywanie ich pod zarastającą roślinnością
-antypolska jest odmowa rządu Ukrainy (oficjalnie) Polakom prawa do stawiania pomników ofiarom ludobójstwa na Kresach w tysiącach wsi usuniętych bez śladu z powierzchni ziemi. Dzięki cierpliwym działaniom potomków i zawieranym po wielu latach układom z lokalnymi władzami i mieszkańcami (często opłacanymi, korupcja na Ukrainie panuje na wszystkich szczeblach władzy) udaje się odnaleźć, ekshumować i pochować niektóre i w nielicznych miejscach szczątki zamordowanych. Nie jest to realizacja projektu rządu Ukrainy czy rządu Polski. Pomniki stawiane są za własne pieniądze, tzw. wdowi grosz poszkodowanych.
-antypolskie jest odmawianie wskazywania miejsc gdzie mogą znajdować się szczątki pomordowanych. Atmosfera jest taka, że Ukrainiec, który chce pomóc i robi wywiad wśród sąsiadów musi ukryć fakt, iż dowiaduje się o miejsce zbrodni dla Polaków.
-antypolskie jest zakłócanie uroczystości przy pomnikach.

Jeśli to wszystko jest dziełem agentów sowieckich to czy na Ukrainie mieszkają jeszcze Ukraińcy?
Andrzej Szeptycki ustosunkował się w rozmowie do uwagi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:
?ksiądz powiedział ,że Ukraina jest targana wewnętrznymi sprzecznościami, myślę, że to samo można powiedzieć, zwłaszcza jak się poczyta zachodnie media, o Polsce. Nawet to dzisiaj czytałem o Stanach Zjednoczonych. Może więc żyjemy w takich czasach iż stabilność się skończyła ?. Może i można powiedzieć ale jest to tylko oznaką arogancji. Czytaj dalej Gdzie słomka gdzie belka…

jaką sferę wartości wypromujemy poprzez kulturę ?

W poranku Radia Wnet odbyły się rozmowy o nagrodach i wyróżnieniach podczas kolejnej edycji konkursu o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zbigniew Rytel mówił o wysokim poziomie merytorycznym prac dziennikarzy startujących w konkursie, w tym roku było ich 276. Miał też okazję powiedzieć słuchaczom o swym marzeniu, Czytaj dalej jaką sferę wartości wypromujemy poprzez kulturę ?

wyciągnięci z piekła polscy artyści

Obejrzałam (25.01.2017) w TVP Kultura opowieść o skrzypcach Bronisława Hubermana, znakomitego wirtuoza urodzonego w Częstochowie w 1882 roku, syna żydowskiego urzędnika kancelarii adwokackiej. Huberman był tak cudownym dzieckiem, iż od swego protektora, Czytaj dalej wyciągnięci z piekła polscy artyści

cóż złego zrobili wam ludzie, którzy tam pozostali

?Chicago, 23 stycznia 2015 roku.
Przyjacielu, nasz apel o pomoc materialną dla sierocińca w Bogdanowie i sióstr Nazaretanek z Nowogródka przyniósł imponujący rezultat. Przez niespełna 3 tygodnie na nasze konto wpłynęło: dla Sierocińca w Bogdanowie 5.945,05, a dla sióstr Nazaretanek z Nowogródka 7.475,05. Wszystkie dary jeszcze przed Bożym Narodzeniem były u obdarowanych. Dzieci i Siostry Nazaretanki dziękują Wam z całego serca. Siostry modlą się w intencjach wskazanych przez darczyńców. Niech uśmiech tych najbiedniejszych z nas, Polaków na Kresach Rzeczypospolitej, będzie dla Was nagrodą? . Tak pisał Wiktor Węgrzyn w Komunikacie 1/15. Czytaj dalej cóż złego zrobili wam ludzie, którzy tam pozostali

Tylko prawda nas wzbogaci.

1 stycznia 2017 roku ulicami Kijowa, Zaporoża, Lwowa przeszedł kolejny marsz ku czci Bandery. Około tysiąca uczestników, zapalone pochodnie, okrzyki Bandera, Szuchewycz bohaterami Ukrainy, ?Chwała narodowi, śmierć wrogom? , ?Nasza religia – nacjonalizm, nasz prorok – Stepan Bandera?
Neobanderyzm w pełnym rozkwicie, na bazarach nawet kawa i mydło toaletowe marki banderowskiej.
(Lwowska Fala). Kilka dni później wysadzony został pomnik w Hucie Pieniackiej.
12 stycznia obejrzałam program ?Warto rozmawiać?.
Jan Pospieszalski poruszył temat wysadzenia pomnika i ze smutkiem stwierdzam, iż jedynie wypowiedź ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego była logiczna, odważna (czyli zgodna z prawdą a nie poprawna politycznie) i dotyczyła relacji polsko ukraińskich. Czytaj dalej Tylko prawda nas wzbogaci.

Czy warto eksperymentować?

?Jednak gdy w 1928 roku wojewodą został  tam Henryk Józewski (1892-1981), ( człowiek Piłsudskiego, były szef gabinetu premiera), o Łucku zaczęło być w Polsce głośno. Mówiono nawet o ?eksperymencie wołyńskim?, którego twórcą był niewątpliwie ten wybitny polityk.? (Kresowa Atlantyda, Stanisław Sławomir Nicieja). Henryk Józewski wychowany w Kijowie wśród polskiej elity  (mieszkało tam wówczas 60 tys. Polaków, profesorów, artystów, prawników, lekarzy, przedsiębiorców, ziemian) pragnął studiować sztuki piękne.   Czytaj dalej Czy warto eksperymentować?

Kołyma…Sybir – wywózki.

Kołyma

Czy wiadomo ilu ?

Szyb był tak ciemny, ciemniejszy na dole

Głęboki jak bramy piekła, demoniczne szczęki rozwarte szeroko

By pożreć szereg za szeregiem światłych, młodych ludzi.

Któż dziś zna ich twarze?

Błękitne oczy z połyskiem łez czy śmiechu.

Krótko ostrzyżone włosy, żołnierskie, ciemnoblond.

 
Czytaj dalej Kołyma…Sybir – wywózki.

Zniewolenie polskich umysłów…


Wieczorem 7 lipca, w Warszawie, w budynku Urzędu Pragi Północ odbyła się dyskusja z udziałem posłów PIS i Kukiz?15, Stanisława Srokowskiego i Witolda Listowskiego, którzy wcześniej złożyli w Sejmie petycję w sprawie Ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA na obywatelach polskich II RP. Spotkanie wzbudziło wiele emocji. Słusznie, podsumował pisarz Stanisław Srokowski, wszak w czasie podstępnej agresji Niemiec i ZSRR, obywatele polscy zamieszkali lub znajdujący się na jednej trzeciej terenu Polski, leżącym na wschodzie II RP, doświadczyli okrucieństwa trzech totalitarnych, ludobójczych ideologii. Kresy to 9 milionów obywateli polskich, którzy doświadczyli holocaustu i których wrażliwość jest inna niż obywateli celowo zmanipulowanych sterowanymi mediami i działaniami w sferze kultury i edukacji, nawołującymi od 27 lat do konsumpcjonizmu i myślenia ? tylko ja i ciepła woda, tylko tu i teraz?. Ale te 9 milionów ma prawo wyrażać swoje uczucia, oceniać stosunek rządzących do nich i domagać się równych praw, mamy wolność i demokrację. Te emocje Czytaj dalej Zniewolenie polskich umysłów…

Oderwali nas od Europy w 1944 roku.

Do Europy należeliśmy od tysiąclecia, oderwał Polskę od Europy siłą i podstępem, bez jej zgody, na kilkadziesiąt lat, totalitaryzm sowiecki (zainicjowany niemieckim).  Przypieczętowali to komuniści sowieccy i polscy obwieszczając  22 lipca 1944 r.   utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). To protoplaści naszych rodaków planujących rokosz zamknęli dostęp do Europy Polsce, która tam od wieków była. I to jak tam była!

Setki tysięcy Polaków zapłaciło utratą życia, utratą bliskich, utratą ziemi ojczystej, utratą majątku oraz dorobku naukowego i duchowego, przymusową emigracją za zgodne współistnienie w wielonarodowej, wielokulturowej, wielo religijnej Polsce,  znanej i cenionej nie tylko w Europie ale na całym świecie. Wystarczy przejrzeć kilka życiorysów z setek tysięcy, by przekonać się, iż byliśmy w Europie do czasu PRL, wystarczy przejrzeć wyroki skazywanych na ubeckie katownie i sowieckie  łagry by przekonać się , jak drogo Polacy zapłacili za tożsamość polsko-europejską, za choćby znajomość języków obcych. Czytaj dalej Oderwali nas od Europy w 1944 roku.