beatyfikacja umęczonego bestialsko duchowieństwa.

Część druga zbioru (260 dokumentów). Pozwala na dokonanie oceny, zgodnie z którą:
*Działalność UWO-OUN w okresie międzywojennym skierowana była wyłącznie przeciwko Polsce i w żadnej mierze nie poszerzyła się na terytorium radzieckiej Ukrainy;
*OUN była członkiem międzynarodówki faszystowskiej;
*OUN w swych działaniach nie miała poparcia mas ukraińskich, w szczególności odnosi się to do okresu okupacji hitlerowskiej;
*Tzw. Ukraińska Powstańcza Armia nie była ruchem powstańczym narodu ukraińskiego? w swej masie UPA w co najmniej 60% składała się z terrorem zmobilizowanych do niej chłopów ukraińskich Wołynia; w około 30% z chłopów ukraińskich Wołynia, którzy w następstwie terroru niemieckiego uciekli ?do lasu? i tam ich ?zagospodarowała? OUN Bandery – zmuszając całość do dokonywania zabójstw masowych. Trzon dowódczy UPA stanowili członkowie OUN Bandery z reguły Haliczanie, w szczególności policja ukraińska oraz b. żołnierze batalionów ?Nachtigall? i ?Roland?. Wobec tego, że UPA nie stanowiła formacji ochotniczej, nie można jej zaliczać do ruchu powstańczego, a wobec tego, że OUN Bandery nie miała uprawnień do wykonywania władzy państwowej, nie miała ona też prawa ?mobilizować? Ukraińców, a więc UPA nie stanowiła też ruchu partyzanckiego.
*Tylko w niewielkiej mierze OUN-UPA występowała przeciwko partyzantce radzieckiej i uzbrojonej administracji niemieckiej i to tylko celem zdobycia broni, sprzętu, zapasów żywności co wyklucza lansowaną przez OUN Bandery tezę o ?jednoczesnej dwufrontowej walce OUN-UPA przeciwko siłom niemieckim i rosyjskim?.
*Dążenie ruchu OUN Bandery do zbudowania ukraińskiego państwa nacjonalistycznego (typu faszystowskiego) nie usprawiedliwia Czytaj dalej beatyfikacja umęczonego bestialsko duchowieństwa.

Zniszczenie Pomnika w Hucie Pieniackiej, czyli gdzie jest granica hipokryzji i zakłamania polityków?

huta-pieniacka

Stosunki polsko-ukraińskie od dawna nie są dobre (o ile w ogóle kiedyś były). Wbrew temu, co mówią politycy niemal wszystkich partii i media niemal wszystkich nurtów, na relacjach tych ciąży nie tylko wciąż niezałatwiona sprawa ludobójstwa popełnionego na Polakach, ale także odradzający się od kilku lat kult Bandery oraz OUN-UPA ? strony winnej rozpętania fali mordów popełnianych nie tylko na Polakach, ale także na Żydach, Czechach, Ormianach oraz samych Ukraińcach, którzy nie godzili się na mordy, jako metodę tworzenia własnego państwa lub po prostu po ludzku nie rozumieli jak jednej człowiek może mordować drugiego, niewinnego człowieka.

Stało się to, czego można było się spodziewać. Długoletnie zaniedbania strony polskiej oraz brak jasnego i jednoznacznego sprzeciwu wobec odradzającego się nacjonalizmu na Ukrainie, zebrały Czytaj dalej Zniszczenie Pomnika w Hucie Pieniackiej, czyli gdzie jest granica hipokryzji i zakłamania polityków?

O zbrodni Ludobójstwa w Gdańsku – Pobudka.


Spotkanie odbyło się w znamiennym miejscu – „Muzeum Sybiru Pro Memento”.

Cóż lepiej podsumowuje losy Polaków na Kresach? Cóż lepiej ukazuje okrutny los ofiar OUN-UPA?
Jakie słowa pozostają na ustach po wysłuchaniu tragicznych relacji z filmu „Zapomnij o Kresach”?

Memento…

zapomnij o kresach - gdansk

Czytaj dalej O zbrodni Ludobójstwa w Gdańsku – Pobudka.

System of a Down – Ormianie protestujący od lat…


Ormianie na całym świecie nie „odpuszczają”.
A my?

Zespół „System of a Down” od lat poza muzyką jest znany z nieprzejednanej postawy w stosunku do Turcji i Czytaj dalej System of a Down – Ormianie protestujący od lat…

Zielona Góra ul. Łężyca pomnik pamięci 2015.

Zaproszenie na uroczystości kresowe. Dotyczy wszystkich. Każdy, któremu bliska jest pamięć ofiar powinien dotrzeć do Zielonej Góry. Powstaje tam już od lat sanktuarium pamięci Kresowego Ludobójstwa.
Wszyscy Ci, którzy stają na przeszkodzie pamięci są niegodni zwać się „Polakami”, nie mogą mówić o polskości swojej duszy. Jeżeli pamiętamy o Oświęcimiu i innych obozach zagłady zbudowanych przez Niemców, o Katyniu, o Sybirze, o Golgocie Wschodu zgotowanej przez reżim sowiecki, tym bardziej nie możemy zapomnieć o najokrutniejszym Ludobójstwie II Wojny Światowej, wzorowanym na Ludobójstwie Ormian z Pierwszej Wojny. A także zaczerpniętym z historii wschodnich cywilizacji: tatarskiej, osmańskiej i innych.
Ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA, zbrodnicze oddziały ukraińskich nacjonalistów.
zaproszenie
Czytaj dalej Zielona Góra ul. Łężyca pomnik pamięci 2015.

Ludobójstwo – w końcu będzie to słowo.

Dzięki staraniom kilku osób, Poznaniaków, którym leży na sercu Prawda (głównie Marka), w końcu pojawi się tablica z prawidłowym napisem: LUDOBÓJSTWO.
Zbrodnie OUN-UPA zostaną nazwane po imieniu.
W dniu 19 września o godzinie 14.00 w kościele Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej odsłonięta zostanie tablica.
W gazecie znalazły się słowa, na ten temat, jednak nie do końca…
pojawiła się informacja w pełni zgodna z treścią tablicy.
ludobójstwo

Wcześniej: ?Machloje? z tablicą?? ?W poznańskim oddziale TMLiKPW.
Fragment z tamtego materiału:
W książce Ernesta Gellnera: ?Narody i Nacjonalizm? strona 165 (wydanie PIW 1991 rok) Autor stwierdza: ?Utrzymuję natomiast stanowczo, że nacjonalizm jest bardzo szczególną odmianą patriotyzmu, odmianą szerzącą się tylko w bardzo szczególnych warunkach społecznych…?
Na stronie następnej stwierdza dodatkowo, że niektóre nacjonalizmy zdołały przebrać wszelką miarę. Oczywiście do takich należy również i nacjonalizm ukraiński w wydaniu banderowskim, jednakże jestem daleki od tego, aby nawet w ogólnym zbiorze nacjonalistów z całej Ukrainy, wszystkich ustawiać pod jednym murem odpowiedzialności, jak to chce czynić osoba lub osoby z Zarządu TMLIKPW z Poznania. Jaki jest tego cel? Skłócenie między narodami? Możemy założyć, że nacjonalista ukraiński ze wschodniej Ukrainy nigdy na oczy nie widział w tamtym czasie Polaka, nie mówiąc już o tym, że brał udział w jakichkolwiek mordach. Odmian i organizacji było wiele.
I sama definicja nacjonalizmu w tym świetle się komplikuje w odniesieniu do Ukraińców.

Najwłaściwiej jest napisać prawdę. I do tego powinniśmy wszyscy się przychylić.
Mordowali członkowie OUN-UPA w przeważającej większości. Były też i inne pomniejsze organizacje. Jednakże prym wiedli właśnie wymienieni.
Dlaczego o tym nie napisać? Czy może powodem jest fakt że OUN istnieje do dnia dzisiejszego?”

Na kanwie projektu beatyfikacji abp. Andrzeja Szeptyckiego słów kilka…

A._Szeptycki

Nie  tak dawno wróciła powtórnie idea beatyfikacji osoby abp. Andrzeja Szeptyckiego. Ten żyjący w latach 1865-1944 arcybiskup greckokatolicki przez ostatnie 44 lata swego życia był metropolitą lwowskim i halickim, będąc jednocześnie nieformalnym duchowym przywódcą Ukraińców w tym okresie. Choć wywodził się z polskiej rodziny szlacheckiej, skoligaconej z Wiśniowieckimi i Ledóchowskimi, sam z wiekiem coraz mocniej utożsamiał się z ruchem ukraińskim. To jednak było jego prawo i nie podlega ono ocenie czy też dyskusji. Rola jednak jaką odegrał wśród Ukraińców, podjęte przez niego działania bądź bierność w jakichś sprawach, przez wzgląd na godności jakie piastował oraz w kontekście propozycji wyniesienia na ołtarze już takiej ocenie muszą podlegać ? i to bardzo surowej… Czytaj dalej Na kanwie projektu beatyfikacji abp. Andrzeja Szeptyckiego słów kilka…

BANDERYZM JAKO REALNE ZAGROŻENIE, CZYLI KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z POBYTU WE LWOWIE

Prawy Sektor przd dawnym Urzędem Wojewódzkim we Lwowie

Z  ust wielu ?polskich? polityków nadal można usłyszeć słowa zapewnień, że zachodzące na Ukrainie przemiany są właściwe, a poglądy skrajne stanowią jedynie margines tego, co myślą przeciętni Ukraińcy. Podkreśla się ogromny patriotyzm Ukraińców i ich determinacje do przeprowadzenia zmian w kraju. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie, a bynajmniej nie do końca?
Czytaj dalej BANDERYZM JAKO REALNE ZAGROŻENIE, CZYLI KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z POBYTU WE LWOWIE

Upamiętnienie 72 rocznicy Ludobójstwa w Elblągu.

Nadesłano na maila:
Artykuł i plakat, który zaprojektowaliśmy i w liczbie 50 egzemplarzy rozwiesiliśmy na terenie Elbląga w 72 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, która przypada 11 lipca, a o której to rocznicy nasze państwowe jak i lokalne władze nie chcą pamiętać i tej pamięci sobie nie życzą.

Elbląg plakat 72 rocznica

11 Lipca 1943 Rzeź Wołynia
Czytaj dalej Upamiętnienie 72 rocznicy Ludobójstwa w Elblągu.