System of a Down – Ormianie protestujący od lat…


Ormianie na całym świecie nie „odpuszczają”.
A my?

Zespół „System of a Down” od lat poza muzyką jest znany z nieprzejednanej postawy w stosunku do Turcji i

nie przyznawania się tego kraju do zbrodni ludobójstwa na Ormianach: On Armenia centennial, US rockers hope music raises pressure

kilka linków:

System Of A Down Lead Grassroots Demonstration Against Armenian Genocide

1915 The Movie

System of a Down… an example of Armenian Ways!

Pamiętamy w Polsce o Ormianach. Kończy się rocznicowy czas 100 lat od zbrodni. Podziwiamy konsekwencję członków narodu Armenii w dokumentowaniu i wytykaniu Turcji zbrodni, która powinna zostać jednoznacznie potępiona i upamiętniona.
Czyżby Turcja nie chciała tego uczynić z uwagi na to, że los jaki spotkał Ormian w 1915 roku co dzień spotyka wielu chrześcijan na całym świecie?

Trochę o Autorze pojęcia „genocide”, o którym nie raz już pisałem na blogu…: Marcin Starzewski: Linia krwi wg Rafała Lemkina, autora pojęcia ludobójstwo

Rafał Lemkin

Zbrodnia Ludobójstwa dokonana przez OUN-UPA na Polakach i Ukraińcach (a także wielu innych narodach w tym i Ormianach) spełnia warunki definicji Lemkina.

„…a) zabójstwo członków grupy

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy?.[3]

W pierwotnej wersji Konwencji z 1946 definicja ta obejmowała również zbrodnie popełnione z przyczyn ?politycznych?, lecz zostały one usunięte ze względu na naciski m.in. Związku Radzieckiego, prawdopodobnie z powodu obawy Stalina przed odpowiedzialnością[4].

Konwencja ta wskazuje, że karane jest nie tylko ludobójstwo, ale także podżeganie do niego, współuczestnictwo, usiłowanie jego popełnienia oraz zmowa w celu jego popełnienia. W celu skutecznego ścigania zbrodni zapowiedziano karanie winnych bez względu na ewentualne sprawowanie przez nich funkcji państwowych. Karanie za zbrodnię ludobójstwa zostało powierzone sądownictwu wewnętrznemu państw-członków konwencji oraz sądownictwu międzynarodowemu, o ile dane państwo jest członkiem tego systemu”

Z Wiki: Ludobójstwo

Tom IPN o definicji zbrodni ludobójstwa w tym opracowanie o Rafale Lemkinie:
IPN - Ludobójstwo Lemkin

IPN m- fragment tekstu o Lemkinie

„Biblia” nacjonalistów ukraińskich wg Doncowa:

doncow nacjonalizm

W znacznej mierze oparta na rozważaniach Hitlera z „Mein Kampf” – którą to pozycję Doncow zafascynowany zbrodniarzem nazistowskim, tłumaczył na język ukraiński.
Był to pierwszy i z tego co wiem jedyny przekład tej zbrodniczej książki na język ukraiński.

Katalog wystawy upamiętniającej ofiary nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA (liczne fotografie):

Katalog wystawy Ludobójstwo OUN-UPA
Zbrodnia pozostaje zbrodnią. Pamięć o niej jest konieczna dla przyszłych pokoleń, aby zbrodnia się nie powtórzyła. Dawanie „forów” naśladowcom idei zbrodniarzy tworzy wyłom w szczelnym pancerzu naszej obrony przed zaistnieniem warunków do ponownego „stania się”…
Przymykanie oczu na gloryfikację zbrodniarzy jest zagrożeniem dla ładu Europy i Świata.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.