Ogłoszenia: zbiórka na remont domu Czesława Niemena.

Warto coś rzucić, pamięć o wspaniałym kresowego pochodzenia piosenkarzu nie powinna zaginąć.


Remont rodzinnego domu Czesława Niemena i wsparcie Muzeum Czesława Niemena w Wasiliszkach.
Zbiórkę koordynuje Maria Gutowska.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.