Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą czcić męczeńską śmierć naszych rodaków, spalonych, utopionych, pociętych, wbitych na pal…

„W dniu 21 czerwca 2012r. czerwonacką salę sesyjną odwiedził pan Piotr Szelągowski. Jako przedstawiciel Miłośników Ziemi Krzemienieckiej na początku obrad Rady Gminy Czerwonak zaprosił wszystkich radnych na obchody Dnia Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich. Gminne obchody odbędą się 11 lipca b.r. o godz. 15:00 w Czerwonaku przy ul.Okrężnej (przy pomniku na posesji pana Maurycego Kowalskiego).

Pan Piotr w kilku słowach przypomniał wszystkim obecnym na sali okoliczności związane z tą wielką zbrodnią na polskiej ludności, a każdy z radnych otrzymał również przygotowane na tę okoliczność krótkie resume mówiące o tym bezwzględnym ludobójstwie.

Pan Piotr Szelągowski został poproszony o wystąpienie na Sesji RG przez radnego Jacka Sommerfelda (klub radnych PiS).”

Zbrodnie nacjonalistów UPA