W strugach deszczu spotkało się pod pomnikiem u Maurycego Kowalskiego około 30 osób pragnących uczcić datę 11 lipca. Poniżej zdjęcia

Wkrótce też zostaną dodane filmy z przemówieniami. Ważne jest, że już po raz drugi (przez 23 lata niepodległej Polski) w okolicy Poznania rocznica zbrodni Ludobójstwa (tym razem 69-ta) została upamiętniona. Obecni byli przedstawiciele zarządu TMLiKPW z Poznania po raz pierwszy w tak licznym składzie. Przemówienie Stanisława Łukaszewicza w pełni odzwierciedlało całość nagromadzonego smutku i żalu zgromadzonych przy pomniku, do naszych władz w milczeniu na temat tej okrutnej zbrodni.
Byli obecni członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka zamieszkali w Poznaniu z Panem Franciszkiem Bąkowskim, byli członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej. Również reprezentacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, byli radni gminy Czerwonak (w liczbie trzech: Jacek Sommerfeld, Tatiana Kędziora i Wojciech Skrzekut; na dwudziestu dwóch radnych), pomimo mojego wystąpienia na sesji rady gminy – większość uznała że nie jest to coś ważnego dla gminy… Pamięć o pomordowanych kobietach i dzieciach nie poruszyła ich szczególnie, aby mogli przerwać jakieś swoje obowiązki…
Wójt gminy wymówił się urlopem przezornie wziętym w tym dniu; być może domyślny cel urlopu: brak obecności na podejrzanej patriotycznie imprezie…(zapewne zalecenia z tak zwanej „góry”).
Niemniej ilość osób była większa niż rok wcześniej. Jak w zeszłym roku asysta straży gminnej i policji dodawała pewności i otuchy. Obecność grupy harcerzy dodatkowo stymulowała. Jest duża nadzieja, że są młodzi ludzie, którzy przejmą kultywowanie pamięci o ofiarach okrutnego Ludobójstwa.
Dodam jeszcze, że uchwała radnych z Krakowa o której mówił Stanisław Łukaszewicz, o uznaniu dnia 11 lipca dniem pamięci o Ludobójstwie była trzecią uchwałą.
Pierwszą podjął sejmik województwa opolskiego, drugą sejmik województwa lubuskiego sąsiadującego z wielkopolskim.
Zrobimy wszystko aby ruszyć sumienia naszych poznańskich radnych, aby podjęli działalność upamiętniającą tę datę.

Piotr Szelągowski
Oto zdjęcia z 11 lipca 2012 roku; Czerwonak godzina piętnasta z minutami…:

Linki mówiące o sprawach kresowych w dziale: Kresy – Ziemie zabrane i na głównej zakładce: PTMKiZK

Kresy

Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu

Informacja o uroczystości: Na posiedzeniu rady gminy w Czerwonaku

Z poprzedniego roku: Obchody Czerwonak 11 lipca 2011

W najbliższych dniach do strony zostaną dodane filmy z przemówieniami.

Pierwsze dwa z filmików:

informacja gminna: http://www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/obchody_upamietaniajace_tzw_krwawa.html