Teraz Rosjanie – kiedy Polacy? Zamieszki we Lwowie. Ataki w Kijowie. Rządy tłumu?

Ekstremiści rozpoczynają czystki na Ukrainie. Chcą na razie rozwiązać problem z Rosjanami, tak jak kiedyś w latach wojny z Żydami.., potem było miejsce na pozostałe narodowości, Polaków, Rosjan, Ormian, itp.
Na ile to marginalne wydarzenia? Czy powinny mieć miejsce? DO czego doprowadzi bierna postawa służb porządkowych?

kijow

…Zamieszki trwały przez około godzinę. Kiedy centrum było zniszczone, pojawili się milicjanci. Namawiali do rozejścia się. Nie interweniowali….

Do czego może doprowadzić tego typu zachowanie? Oczywiście do reakcji Moskwy. Czy o to chodzi? Raz jeszcze można rzec: poskromienie ekstremistów leży w interesie całej Europy. Powinniśmy pomagać Ukrainie i Ukraińcom, ale też i postawić warunki. Odrzucenia nacjonalistycznych ciągot i zapędów.
Od pielęgniarki poznańskiej, która opiekowała się Ukraińcami w jednym z poznańskich szpitali (znana mi osobiście): „…są butni, zarozumiali, po zdjęciu szwów nie che im się nawet światła w pokoju zgasić, traktują nas jak służki i wzywają do zgaszenia światła, tak jakby to było naszym obowiązkiem. Tak naprawdę nie są poważnie ranni, chyba bardziej chodziło o skomplikowane badania min. krwi, które są drogie…”
Nie twierdzę że wszyscy są tacy jak opisuje pielęgniarka, niemniej jest to jakiś pogląd, na to kto z Ukrainy do nas przybywa. Przynajmniej częściowo.
Powinniśmy być otwarci i wyczuleni na wszystkie sygnały, dostrzegać wszystkie możliwe zagrożenia…
Czy tak jest? Chyba jednak nie bardzo…

„Zagrożenie tkwi wewnątrz samej Ukrainy” – pisze w komentarzu poświęconym sytuacji na Krymie naukowiec Robert English ze School of International Relations.
[…]
Publicysta przypomina, że wśród osób związanych ze Swobodą, Prawym Sektorem i innymi skrajnie prawicowymi ugrupowaniami, są tacy, którzy czczą pewne aspekty nazizmu. Wielu z nich – jak dodaje – gloryfikuje także nacjonalistycznego przywódcę Stepana Banderę, którego wojska współpracowały z Hitlerem i dokonały masakry na Polakach i Żydach.

Ale od tego, co działo się dawniej, bardziej przerażające są ich plany na przyszłość. Neofaszyści otwarcie przyznają, że z ukraińskich szkół zostaną wycofane lekcje języka rosyjskiego; obywatelstwo dostaną tylko ci, którzy zdadzą specjalne egzaminy; tylko Ukraińcy będą mogli adoptować sieroty; nowe paszporty będą zawierać informacje o rasie ich posiadaczy. Dowiemy się więc, czy dana osoba jest etnicznie Polakiem, Rosjaninem, Żydem czy kimś innym”
Źródło: „Los Angeles Times”: Obawy Putina są uzasadnione. Zagrożenie tkwi w samej Ukrainie
Źródło oryginalne: Ukraine’s threat from within – Neofascists are as much a menace to Ukraine as Putin’s actions in Crimea

Pisałem o tej wypowiedzi na stronach zz oceanu już wcześniej, w materiale: Co mówią przedstawiciele narodu izraelskiego na temat Ukrainy?

I ostatni przyczynek:
Całą winę za eskalację konfliktu na Ukrainie Zachód zrzuca na Kreml. Jednak mnożą się głosy, które za współwinne konfliktu uznają właśnie zachodnie państwa. Niepokojące są także tendencje żywe w samym Kijowie. – Swoboda, która uczestniczy w sprawowaniu władzy, nienawidzi Żydów, Polaków i Rosjan…

Źródło cytatu: Niemieccy eksperci: demonizowanie Putina nie jest polityką, tylko alibi wobec jej braku [to też o nas (w sensie nasze władze, politycy)].

Wiele osób zadaje mi pytanie – po co o tym piszę. Jedyny powód to ostrzeżenie dla nas, Polaków: abyśmy nie „pakowali” się w kłopoty, nie stawali „adwokatem diabła„, lub jak to jeden z nielicznych moich znajomych obserwujących również inne strony web. niż tylko polskie, powiedział: „między młot a kowadło”…
Nie dajmy się manipulować, nie bądźmy mięsem armatnim. Parasol NATO, moim zdaniem jest dość iluzoryczny, nie będą walczyć za Polskę. A jeżeli będziemy wspierać nazistowską Ukrainę, możemy zostać za to ukarani.
Lepiej stać na uboczu, pomagać organizować akcje charytatywne dla polskich naszych przyjaciół na Ukrainie , nie podzielać jednak zaangażowania politycznego o Krym, czy cokolwiek innego. Wyraźnie powiedzieć: pomagamy zwykłym ludziom, naszym rodakom, innym też, którzy tej pomocy potrzebują, ale nie angażujemy się politycznie.
Oto słowa komisarza europejskiego z wyżej cytowanego materiału, które ja osobiście powtarzam od miesięcy, – bez jego mądrości i wiedzy, ale opierając się na doświadczeniu i wiedzy jaką sam wyniosłem z obserwacji tego konfliktu politycznego na Ukrainie, a wcześniej ponad 6 lat studiując to co dzieje się w przestrzeni politycznej, a dotyczy nacjonalizmów, nazizmu i gloryfikacji tych idei, na Ukrainie.
I ostatni raz cytat z artykułu, w którym wypowiadają się zachodni eksperci:
„…We­dług niego [Ver­heu­gen – przyp.aut.], Kreml bro­nił tylko wła­snych in­te­re­sów, a Bruk­se­la i Wa­szyng­ton są współ­od­po­wie­dzial­ne za eska­la­cję kon­flik­tu na Ukra­inie. Ver­heu­gen nie jest w tej opi­nii osa­mot­nio­ny. Coraz wię­cej eks­per­tów za­rzu­ca za­chod­nim po­li­ty­kom za­nie­dba­nia w po­li­ty­ce wobec Rosji. Ich zda­niem trze­ba było wcze­śniej słu­chać Mo­skwy.
Duży błąd Zachodu…- Zrozumienie Rosji?

Ukraińska Swoboda niczym austriacka FPÖ
Ale­xan­der Rahr jest zda­nia, że Za­chód nie do­ce­nił sy­tu­acji w Rosji. Dy­rek­tor nie­miec­ko-ro­syj­skie­go forum wska­zał w nie­miec­kiej te­le­wi­zji ZDF przede wszyst­kim na za­cho­wa­nie Za­cho­du wobec pro­te­stów na Maj­da­nie.
? Rze­czy­wi­ście Za­chód w prze­ko­na­niu, że cho­dzi o ruch de­mo­kra­tycz­ny jed­no­znacz­nie po­sta­wił na opo­zy­cję ? ob­ja­śnia Rahr. Pro­ble­mem jest jed­nak fakt, że re­wo­lu­cja wspie­ra­na była nie tylko przez siły de­mo­kra­tycz­ne. Wio­dą­cą rolę od­gry­wa­ła w niej pra­wi­co­wa par­tia Swo­bo­da.

Źródło: Niemieccy eksperci: demonizowanie Putina nie jest polityką, tylko alibi wobec jej braku

To niedostrzeganie niuansów, wariackie stawianie na tego jedynego złego (Putina, bo: Smoleńsk?) i sprzymierzanie się z tymi też…złymi (Swoboda, Prawy Sektor) może nas drogo kosztować. Z indoktrynowani niektórzy tak silnie, że zaprzeczają w to co widać na prywatnych nagraniach na YT, twierdzą: „wszystko można zmanipulować”,a wiec jak wszystko, to nie ich?
Inni manipulują w Rosji (to prawda), ale inni też manipulują w Polsce (to już nie jest prawda).
Jakoś jednak w pozostałych krajach(już nawet za oceanem), dostrzegają nazistów i nacjonalistów na majdanie.
U nas to zakazane.
W imię czego? – warto zadać sobie takie pytanie?
Piotr Szelągowski

Poniżej film który pokazuje czystkę na ulicach Kijowa.
Widzicie drodzy Czytelnicy podobieństwa do czasów po 1933 roku? Kiedy na ulicach w Niemczech atakowano otwarcie Żydów?

Jak długo ten film będzie widoczny, nie wiadomo. Kiedy wchodzi się na inne filmy na YT o tej tematyce pisze, że treść jest niedostępna w naszym kraju. Cenzura?
http://youtu.be/8dVWeyNf-MY
Inny film: YT – film

rt.com

Źródło cytatu na początku materiału: ????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????

(Polecane)
Inne wersje, wydarzenia, niż te które przewijają się w naszych głównych mediach:
Czesi na Wołyniu czują się zagrożeni? Wariant repatriacyjny. A Polacy?

Krótki przyczynek o narracji ? jak to jest? Narracja pro; rosyjska, banderowska?

Na Ukrainie działa pierwszy w XXI w. rząd, w którym zasiadają faszyści.
Günther Verheugen – b. komisarz ds. rozszerzenia Komisji Europejskiej
Rasizm, antysemityzm i ksenofobię ukraińskiej Swobody potępił dwa lata temu Parlament Europejski
Robert English – Los Angeles Times

Zasłyszane o Ukrainie?. I co z tego wynika dla Polski?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

11 myśli w temacie “Teraz Rosjanie – kiedy Polacy? Zamieszki we Lwowie. Ataki w Kijowie. Rządy tłumu?”

  1. Ostatnio pokłóciłem się z kumplem, który prowadzi salon prasowy na ul. Galileusza, o ocenę stuacji na Ukrainie. On twierdzi że powinniśmy bezwględnie popierać buntowników na Majdanie, ignorując ich w większości nazistowskie poglądy i gesty. Wg niego powinniśmy też jednostronnie przebaczyć nacjonalistom ukraińskim, rzezie bez jakiegokolwiek pokajania się z ich strony, bez porzucenia zbrodniczej ideologi i żadania rewizji granic. Wg niego mamy się kierować chrześcijańską „zasadą drugiego policzka” tzn jeżeli banderowcy mordują jednego Polaka, należy pozwolić im mordować następnego. Jeżeli żadają Przemyśla, należy dać im i Rzeszów…..

    1. Brak racjonalnego spojrzenia oparty tylko na analizie mediów podporządkowanych, wydrukuj mu ten artykuł może coś dotrze…?

  2. Może by mu lutnąć w r…j i zażądać nadstawienia drugiego policzka ??

  3. Dodam, że chodzi o ostatnie zdania: ” Mamy armię coraz silniejszą. Mamy armię zupełnie inną niż jeszcze kilkanaście lat temu. Mamy armię, która jest w dużej części bardzo nowocześnie wyposażona. Mamy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy przeszli przez trudne, prawdziwe, realne misje. Mamy dowódców, którzy się sprawdzili w NATO, w Afganistanie, w Iraku. Wydaje się, że to jest w tym momencie bardzo mocny – obok tego, że mamy silnych sojuszników – atut Polski.” – większej bajki nie czytałem. Mam znajomych w Armii, mówią że jest tragicznie. Ci co wrócili z misji w dużej mierze (nie wszyscy oczywiście) leczą się ze stresu pola bitwy, a ci co zostali i służą na miejscu odfajkowują swoje „byle do fajrantu”…- jak się kiedyś mówiło. – materiał bardzo tendencyjny. Nie uwzględnia tego co mówią już otwarcie w Niemczech czy innych krajach o wpływach nacjonalistycznych na Ukrainie. Do tego odnośnie tarczy antyrakietowej to pamiętam jak nasz premier na 4 lipca bodajże właśnie 2007 lub 2008 pokazywał figę z makiem – mówiąc że żadna tarcza nam nie jest potrzebna. … Tak samo jak ze świętem 3 Króli, najpierw mówił że to potężna strata czasu pracy a potem 3 lata później głosami swojej partii wprowadził… Populizm?

  4. Wszystko fajnie, tylko jeśli źródłem i punktem wyjścia jest ntv.ru, to cały wywód o kant dupy potłuc. I tyle.

    1. I niby dlaczego? Skoro to prawda? Tyle że komentowana przez Rosjan co nadal nie zmienia wartości logicznej informacji. Z kolei z wartością logiczną naszych informacji w mediach mocno bym był ostrożny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.