Pokojowa demonstracja w Poznaniu przed konsulatem honorowym Węgier.

Dziś o 12.00 miała miejsce pokojowa demonstracja pod konsulatem węgierskim w Poznaniu. Zebrało się kilkadziesiąt osób w tym, kresowianie, osoby te swoją obecnością wyraziły poparcie dla niezawisłych działań na Węgrzech.

Nie chodzi tutaj o dezintegrację dla Unii, chociaż pewne mechanizmy gospodarcze i ekonomiczne pokazują, że nie do końca Unii Europejskiej wychodzi wspólnota interesów różnych państw praktycznie w każdej sferze. Tymczasem sfera jaką Węgry uznały za ważną, sfera niezależności politycznej od Unii, postawienia na integrację z rozróżnieniem (bardzo wyraźnym) cech i walorów narodowych, okazuje się najbardziej drażliwa.
Prezes UPR dr Bartosz Józwiak wygłosił krótką mowę informującą o celu demonstracji, a następnie odczytał „List do przyjaciół; Węgrów”, w którym między innymi była mowa o wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami. Padły daty: 1848 rok; powstanie narodowe na Węgrzech, 1920; wojna polsko-rosyjska, 1939; pomoc naszym uchodźcom po klęsce wrześniowej, 1956; wspieranie narodu węgierskiego w walce z komunistycznym uciskiem.

Poniżej mini fotoreportaż z demonstracji.

Piotrek

Link do materiału zapowiadającego pokojową demonstrację solidarności z narodem węgierskim.

Pikieta ? Solidarni z Węgrami: ?Polak, Węgier ??

Tekst listu:
List do Przyjaciół; Węgrów

Drodzy węgierscy Przyjaciele!

W tych wielkich i trudnych dla Waszego narodu i państwa dniach przesyłamy Wam wyrazy naszej solidarności i przyjaźni. Solidarność Polski i Węgier ma długą i niezawodną tradycję. Polska była z Wami w czasie powstania narodowego 1848 roku. Byliśmy po Waszej stronie, odmawiając ratyfikacji traktatu z Trianon. A Wy wspieraliście naszą walkę z najazdem sowieckim w 1920 roku, a potem przyjmowaliście polskich wygnańców po najeździe niemiecko-sowieckim w roku 1939. Po katastrofie wojennej, mimo braku niepodległości, wspieraliśmy Waszą walkę o niepodległość w czasie wielkiego powstania 1956.To wspólne dziedzictwo jest naszą siłą i zobowiązaniem.
Wierni tej tradycji przekazujemy wyrazy uznania dla działań, jakie podjęliście dla odrodzenia Waszej Ojczyzny. Wasza nowa Konstytucja ma jednak znaczenie nie tylko dla Węgier, wskazuje zasady ważne dla nas wszystkich, dla wszystkich narodów Europy: wolność, zasady cywilizacji chrześcijańskiej, suwerenność i tradycję narodową, prawo do życia i prawa rodziny, potępienie komunizmu.  Dzieło, które podjęliście, służy dobru wspólnemu całej Europy, a szczególnie skrzywdzonym przez komunizm narodom naszego regionu Europy Środkowej. Byliśmy i będziemy razem.

Prezes
Unii Polityki Realnej
Dr Bartosz Józwiak

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

2 myśli w temacie “Pokojowa demonstracja w Poznaniu przed konsulatem honorowym Węgier.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.