Wartości europejskie …

                                                                        Wartości europejskie …

Często słyszymy w TV, że Polska nie przestrzega Europejskich wartości. Wiele osób nie rozumie o co chodzi, jakimi to wartościami kieruje się Europa i czy ma Polacy jesteśmy inni, czyli nieeuropejscy.

Otóż współczesna Europa kieruje się trzema zasadniczymi wartościami, które wynikają z ideologii lewicowych.
Wartościami tymi są :

– relatywizm
– multikulturalizm
– poprawność polityczna

Zasady te wywodzą się z myśli liberalnej, która obecnie zawładnęła Unią Europejską .

Filozofia liberalizmu jest to wizja świata , mająca swoje korzenie w myśli lewicowej i komuniźmie .
Jest to wizja świata ahistoryczna, abstrakcyjna i uniwersalna, odrzucająca jakiekolwiek prawdy i jakiekolwiek fundamenty społeczne – stąd tak ważny relatywizm .
Relatywizm mówi nam ,że nasze poznanie świata związane jest z naszym doświadczeniem, a przez to wartości i związane z tym normy mają charakter względny , bo inni mają inne doświadczenia, przez co żadne poglądy nie są stałe . Wszystko począwszy od poznania świata ma charakter zmienny, względny i nie może mieć nic wspólnego ze stałymi normami poznawczymi. Z tego wynika fakt, że nikt nie ma racji, prawda jest względna i relatywnie wszyscy mają rację. Świat nie ma żadnej osi, żadnej stałej, niczego do końca nie można być pewnym – człowiek jest tylko częścią jakiegoś rozwirowanego zbioru, jest materią w zbiorze wielu materialnych rzeczy.
Z tego myślenia wyłania się następna wartość europejskich liberałów…
Multikulturalizm – czyli równorzędność wszystkich kultur, czyli wszystkie kultury są sobie równe, nie ma lepszych i gorszych, nawet kultura prymitywnych plemion, jest równa naszej cywilizacji chrześcijańskiej i musi mieć takie same prawa jak my – czyli w naszej cywilizacji musimy mieć szacunek dla ich praktyk religijnych i sposobu życia . (czyli oni u nas mogą robić co chcą ,zgodnie ze swoją kulturą).
Żeby te dwie wartości utrzymać i dać im rację bytu musi być następna wartość…
Poprawność polityczna – (nowomowa) czyli aby unikać antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji , należy kierować się określonym kanonem wyrażeń i postaw, aby nikomu nie robić przykrości . Czyli nie należy źle mówić o kimkolwiek ,wystrzegać się wszelkich ocen (czyli inni mogą robić złe rzeczy , ale nie wolno ich oceniać i zabraniać im tego). Z tych zasad wynikają również przywileje dla tych, którzy uważają, że to co dla nas jest złe – dla nich jest dobre np. gwałcenie kobiet. Poprawność polityczna kieruje się pogardą dla faktów , ale skoro wywodzi się z relatywizmu, który nie uznaje żadnych prawd , więc wszystko się zgadza.
Trzeba też wiedzieć ,że nasza wizja świata , chrześcijańska – konserwatywna jest wizją świata historyczną, oparta jest prawdach praktycznych i indywidualistycznych ( Na tej wizji świata powstała nasza cywilizacja zachodnia ).
Natomiast liberalizm – oparty jest na wizji ahistorycznej , abstrakcyjnej i uniwersalistycznej, związanej z lewicowym egalitaryzmem, różnorodnością i wielokulturowością.
Dlatego liberałowie zawsze będą zwalczać chrześcijaństwo – ponieważ są wrogo nastawieni do kultury chrześcijańskiej i jej wartości. Głoszą tolerancję – ale są nietolerancyjni wobec naszej kultury chrześcijańskiej – wszystkie zasady współżycia międzyludzkiego chcą uporządkować za pomocą prawa.
Dlatego Unia Europejska reguluje wszystkie dziedziny życia , przy pomocy prawa – tworząc tożsamość grupową jako podstawę działania społeczno – politycznego. Unia jest klasycznym przykładem centralizacji i homogenizacji społeczeństw. Choć głosi tolerancję ,a jest nietolerancyjną formą totalitaryzmu .
Wartości europejskie są żywcem ściągnięte z lewicowej ideologii którą mieliśmy za PRL- u , tylko nazwy się zmieniły , no i gospodarka jest kapitalistyczna.
Materializm zamienił się w relatywizm , prześladowanymi nie są robotnicy i chłopi ale kobiety , czarni i homoseksualiści. Egalitaryzm (ludzie są sobie równi )poszedł dalej , teraz też kultury są sobie równe. Aby utrzymać tę ideologię teraz potrzebna jest poprawność polityczna, za komuny była cenzura.
Komuniści nie byli w stanie zniszczyć naszej chrześcijańskiej cywilizacji , bo choć głosili materializm (świat bez Boga ) i równość wszystkich ludzi – to chrześcijaństwo miało od dawna, teraz poprzez te ,, wartości europejskie ,, nasza cywilizacja ma szansę zawalić się zupełnie. Mimo tego, że nie ma gospodarki kolektywnej , jest centralizacja , jest cenzura , ale nie to jest ważne , ważne jest że społeczeństwa są pozbawiane osi , uniwesalistycznych wartości jakie niosło chrześcijaństwo , te wartości zostały zastąpione anty – wartościami które, Europę wiodą do przepaści – ponieważ nikt nie będzie umierał za urzędników z Brukseli.
W tym świecie nie ma żadnych prawd ,w tym świecie bogiem jest pieniądz, a najwyższą wartością jest potrzeba zaspokajania swoich żądz , kobieta może być mężczyzną , dwóch homoseksualistów może być małżeństwem , człowiek zmaterializował się zupełnie , jest rzeczą, którą można kupić za pieniądze ,jego życie , jego organy, całego człowieka można zamówić sobie jakiego się chce za pieniądze.

Współczesna Europa rządzona jest przez przedstawicieli rewolucji z 1968 – ludzi od dekad ogłupionych lewicowymi postulatami .Trudno takich ludzi zrozumieć , podejrzewamy ich o zdradę wartości narodowych np. w Niemczech , do końca nie jest to prawdą , bo przecież lewica nie jest narodowa a internacjonalistyczna , przecież to słyszymy w lewicowych mediach.
Pytanie zasadnicze polega na tym czy zachód potrafi wyleczyć się z nowotworu , który już toczy wszystkie narządy organizmu – czy zachód potrafi obronić się przed samym sobą ? Jedyną realną artelnatywą jest upadek tego potwora UE i powrót do państw narodowych , więcej , jedyną drogą jest powrót do chrześcijańskiego konserwatyzmu i gospodarki opartej na społecznym solidaryzmie.

Ewa R.