Wiadomości z Przyszłości

Z  maila; „Wraca NOWE”:

WYKLUCZONY Z WYKLUCZONYCH

4 lipca 2019 r.

Nkawo Roman, Afropolak pochodzenia romskiego, członek Związku
Wykluczonych (oddział w Lublinie) został pozbawiony członkostwa w
Związku po tym, jak na europejskim zjeździe Federacji Związków
Wykluczonych w Dublinie zaatakował werbalnie Prezesa Brytyjskiego
Związku Wykluczonych.
Oskarżenie dotyczy zwrotu w formie mowy nienawiści, skierowanego do Johna o`Hilla, przez zarzut w dyskusji „Pan nie jest prawdziwym Arfosasem”.

N. Roman zapowiada odwołanie do Trybunału Federacji w Strasburgu.

Kross

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.