Szembekowie – Niemcy, którzy walczyli dla Rzeczpospolitej

Ród Szembeków w odległej przeszłości zaczął służyć Polsce. Pierwsze zapiski mówią o końcu XII wieku. Przez wieki patrioci walczący i żyjący dla Polski noszący nazwisko rodowe Szembek uczynili wiele zasług dla naszego kraju. Wystarczy wspomnieć o sześciu biskupach, kilku generałach (min. walczący w Powstaniu Listopadowym hrabia generał Piotr Szembek), czterech męczennikach i wielu innych.

Jest to przykład niezwykle ważny i ciekawy. Przykład w którym można znaleźć nić łączącą dwa sąsiadujące państwa. I próbować zrozumieć tę jakże splątaną historię. Ilu patriotów w naszym kraju było obcej narodowości, obcych korzeni? A ilu zdrajców wywodziło się z polskich korzeni. Ostatnio rozmawiałem o Olendrach, którzy po II wojnie światowej uznani byli za kolaborujących z Niemcami. Jakże niesłusznie, w przeważającej ilości przypadków. Niemcy wciągnęli ich z marszu niejako na folkslisty. To odbiło się po wojnie represjami i przesiedleniami. Jest to jeden z przykładów niesprawiedliwości dziejowej.

Wracając do Szembeków. W warszawie funkcjonuje Towarzystwo Historyczne im Szembeków. Prezesem jest pan Ryszard Szeląg, wiceprezesem jest Ks. Kanonik Stanisław Draguła, z którym wspólnie już organizowałem akcje pomocy dla Polaków na Wschodzie. Kapłan oddany sprawie pomocy, i wspierania polskości na Kresach.
Dodatkowo zaangażowany w prace związane z kultywacją pamięci rodu Szembeków.

Zadacie pytanie: Po co, dlaczego? Najprostszą z odpowiedzi jest: Kto nie pamięta swojej historii przestaje istnieć.
W tym przypadku dodatkowo nakłada się ten mały niuans pochodzenia bohaterów.

Pozwolę sobie na mała wyliczankę:
Przecław Szembek – kasztelan wojnicki, brał udział w odsieczy wiedeńskiej pod dowództwem Jana III Sobieskiego (który ostatnio na Ukrainie okazał się „rdzennym” Ukraińcem podobno).

Stanisław Szembek – Arcybiskup gnieźnieński. Schronił archiwum i klejnoty królewskie na śląsku i na Morawach.

Krzysztof Jan Szembek – Biskup warmiński, przemyski, chełmiński, doprowadził do pierwszej w Polsce koronacji obrazu Matki Bożej (8 września 1717 rok)
Aleksander Szembek – Poseł Ziemi Chrzanowskiej otrzymał order Orła Białego za zasługi w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

Piotr Szembek- generał, wcześniej adiutant Henryka Dąbrowskiego. Bronił Olszynki Grochowskiej i Wawra w Powstaniu Listopadowym.

Jan Szembek – Dyplomata II RP mianowany minister MSZ przez Józefa Piłsudskiego.

Jadwiga Szembekówna Szeptycka – córka Marii z Fredrów i Piotra Szembeków. Archeolog. Odkryła 100 grobów z okresu rzymskiego na terenie Siemianic. Była etnografem, malarzem, poetką. Zamordowana wraz z mężem w czasie II wojny światowej przez NKWD.
Syn Andrzej, kleryk, jako oficer rezerwy zamordowany w Katyniu.

Aleksander Szembek Radca ambasady Polskiej w Paryżu. Współtwórca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes Izby Rolniczej w II RP.

Maria z Fredrów Szembekowa – córka Jana Aleksandra Fredry (syna pisarza) i Marii z Mierów. Autorka książki o swoim słynnym dziadku, a także kustosz pamiątek po nim.

Powyższe (wyjątki) przykłady wskazują na rolę tego rodu w kształtowaniu kultury i postaw patriotycznych przez jego członków. Pomimo korzeni niemieckich, ( a może właśnie dlatego) okazali się wiernymi synami i córami Rzeczpospolitej.

Niech to dla nas będzie nauka i przykład godny do naśladowania.

Cytat z wywiadu z Prezesem:
„…że korzenie tego znamienitego Rodu wywodzą się z Niemiec, co powinno zastanowić w swym postępowaniu Rody i Rodziny o korzeniach polskich, a także może niejednokrotnie je pozytywnie zbudować, a nawet czasem twórczo zawstydzić w zaniedbywaniu poczucia chrześcijańskiego, narodowego i patriotycznego…”

Towarzystwo historyczne im Szembeków

Piotrek

Mail: BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.