Spotkanie z Radnymi Osiedla Kopernika-Raszyn w Sz.P. nr 74 na Grunwaldzie

Godz. 18 z minutami, spotkanie zainicjowane przez Radnych Osiedla Kopernika-Raszyn rozpoczyna się w szkole nr 74, …
Głos zabiera Przewodniczący Rady Jerzy Mencel. Ciężar jego wypowiedzi wyraźnie skłania się w kierunku prób rozdziału, można by rzec secesji pewnych części osiedla. Radni wyraźnie są przeciw tej „ucieczce”.

Trzynaście zgromadzonych osób zajmuje wyraźnie antagonistyczne stanowisko względem piątki reprezentantów rady. Nic ich nie może przekonać. Wspierani przez Pana Władysława Nowaka z „My Poznaniacy” zarzucają wiele Radnym osiedla. Sami radni jednak tłumacza swoje racje. Większe osiedle ma większe szanse, na więcej pieniędzy od miasta. Samo Kopernika nie jest w złej sytuacji ze względu na dużą ilość mieszkańców dostanie duże dotacje. Jednakże nie sposób nie odmówić racji walczącym o secesję Ostroroga. W końcu jest demokracja. Jeżeli ktoś chce decydować o swoim losie, nawet wbrew logicznym argumentom, i chce się odłączyć, dlaczego mu odmawiać takiego prawa? Tym bardziej, że mniejsze społeczności z reguły mają większe szanse na lepsze zarządzanie. I lepsza kontrolę funduszy, – fakt że znacznie mniejszych… Dyskusja się zaostrza, padają zarzuty w różnych kierunkach. Między innymi problem Straży miejskiej i ich… braku działalności i spełniania pożytecznej funkcji społecznej, do której ta służba jest przeznaczona. Pojawiają się tez zarzuty co do finansowania radiowozu dla komendy na Rycerskiej. Dlaczego? Po co? Przydałyby się patrole piesze, które mogłyby mieć szanse na utrzymanie większego bezpieczeństwa, nie jak w przypadku jawnego wandalizmu dokonanego na os Kopernika, (czytaj): Akty wandalizmu na Os Kopernika
CO da radiowóz nawet z przyrzeczeniem, że będzie wykorzystywany do patrolowania rejonu przede wszystkim Os Kopernika-Raszyn? Przy brakach na benzynę? I fakcie, że pojazd jest w ruchu?Jak się dowiaduję uchwalono tę dotację na podstawie prośby komendanta…
Tymczasem np. Co z drogami rowerowymi? PROBLEMY ROWEROWE Może warto by było te pieniądze przeznaczyć na ten cel?
A może np. na place zabaw? tą kwestię omawialiśmy w artykule: Place zabaw dla dzieci w Poznaniu Dzielnica Grunwald
Niestety, rada postanowiła że radiowóz jest ważniejszy….
Spotkanie w efekcie „rozleciało” się, pomimo jedynego chyba rozsądnego głosu wydobywającego się z grona radnych, Pana Macieja Cegły, logicznie argumentującego założenie utrzymania tak dużego osiedla, czy też sugestii związanych z planowanymi remontami, np. ulicy Kanclerskiej, która faktycznie znajduje się w marnym stanie, a przy niej mieści się gimnazjum i przedszkole. Mimochodem jak zauważył w pewnym momencie Pan Maciej, zebranie zamieniło się w agitację wyborczą, na bazie słusznych niejako zarzutów związanych z zablokowaniem przez radę przeliczenia głosów grupy inicjatywnej pragnącej doprowadzić do rozdziału. Jeżeli tak było, to faktycznie nie było to działanie w pełni demokratyczne.
O ile mogę wyrazić w tym miejscu swoje zdanie zgadzam się z działaniami tej grupy, ma ona prawo bazujące na zasadach demokracji i w jej granicach może dążyć do rozdziału. Jak już wspomniałem powyżej jest szansa, być może lepszego zagospodarowania pieniędzy przeznaczanych przez miasto w niejako mniejszym gronie. Oczywiście przez to pieniądze też będą mniejsze, co może warte jest podkreślenia. Na razie poprzez zaangażowanie Macieja Cegły i tak finansuje się prace w okolicach należących do części tzw. Starego Grunwaldu. W zasadzie wydaje się że Rada przynajmniej częściowo działa na korzyść właśnie tej społeczności lokalnej, dlatego nie do końca zrozumiałym jest przynajmniej w tym kontekście stawianie zarzutów wprost w stosunku do działań Rady. Niemniej prerogatywy jakie ma rada są mocno ograniczone, o czym dowiedzieliśmy się na tym spotkaniu. Rada pełni funkcję doradczą i sugerującą gdzie na terenie jakim obejmuje swoje zainteresowanie, są naprawdę pilnie potrzebne działania.

Konkluzja:
Mieszkańcy domków są mocno zdecydowani do odcięcia się od Osiedla Kopernika-Raszyn i zdeterminowani.
Mają do tego prawo bez względu na zasadność wynikającą z rachunków ekonomicznych. I to powinno się uszanować.

Piotrek
(Autor powyższego tekstu jest także min. współtwórcą pozycji zbiorowej pt.:”Samorząd Pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi” wydanej wspólnie przez: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Instytut Zachodni, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa (którego Autor jest członkiem).
Zachęcam do komentarzy.
A także kontaktu mailowego: BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.