Uchwała OUN – prawda czy fałsz? Dyskusja trwa od dawna.

Z maila:

Uchwała OUN.

(FRAGMENTY UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW (OUN) podjętej 22.VI.1990.)
(W. Poliszczuk ?Gorzka prawda ? zbrodniczość OUN-UPA? ? Toronto 1995 ? str. 372-379)

?Uchwała zawiera 60 stron maszynopisu. Obejmuje różne sprawy współczesne, w tym stosunek OUN jako awangardy narodu ukraińskiego ? do Polski i Polaków. Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza ? ?Czuprynki? oraz metropolity Andrija Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom. W razie oporu lub sprzeciwu obecnej władzy stosować przymus fizyczny, ?pozbywając się dużej ilości Moskali, którzy zaśmiecają nasza ziemię?. W razie ociągania się stosować nawet ?metodę, wypróbowaną przez UPA na Polakach. OUN wykorzystuje jako awangarda narodu wszystkie partie polityczne oraz komitety cerkiewne Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi, której księża sprzyjają OUN.
Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Krajowego Prowidu każda ukraińska rodzina w diasporze wpłaca po 1 000 USD na fundusz ?Wyzwolenia Ukrainy?. Przegranie przez ?Ruch? wyborów na Ukrainie uważane jest za śmierć ukrainizmu nad Dnieprem.

Sprawy polskie: Czytaj dalej Uchwała OUN – prawda czy fałsz? Dyskusja trwa od dawna.