flaga-UPA

Porównanie z Hitlerem doskonałe.
I ma uzasadnienie: Украинцы фантазируют о фашистской символике в метро и городе

Wieści z Kijowa

Pieniądze polskiego podatnika idą na potrzeby obcej armii

Warto dodać o zbrodniach przedwojennych Bandery słów kilka: Terroryzm przedwojenny w Polsce OUN

Nie tylko drzemy fotografię Bandery, całkowicie go potępiamy. I żądamy od polskich polityków tego samego.
TO jest podstawowa akcja. Żądanie aby racją stanu stało się potępienie Bandery.

Nie można doprowadzić ponownie do tego: O martyrologii dzieci na Kresach