W środę zostałem zaproszony do Turku, gdzie odbyło się spotkanie, na którym mogłem zaprezentować film dok. „Zapomnij o Kresach”, opowiedzieć o Ludobójstwie dokonanym przez zbrodniarzy OUN-UPA, a także przybliżyć kwestie związane z JOW-ami, szczególnie dotyczące sytuacji porównawczej z obecnym systemem proporcjonalnym.
Turek spotkanie

Więcej pisałem o JOW i moich doświadczeniach z systemem proporcjonalnym w materiale: Jak to jest z JOW-ami?

Fotografie ze spotkania z członkami reprezentantami 8 komitetów referendalnych, jakie powstały dzięki inicjatywie Władka Karskiego w powiecie tureckim.
Turek komitety referendalne

Po filmie Władek Karski

Turek spotkanie Kresowe i JOW

Turek Kresy i JOW-y

Zapomnij o Kresach - o Ludobójstwie w Turku
po spotkaniu w Turku

Rozmowy po spotkaniu

(fotografie wykonał Jędrzej Krauze)

Szykujemy się do pełnej mobilizacji.
Referendum musi mieć odpowiednia frekwencję (ponad 50%) należy o tym pamiętać i mobilizować innych.

Po spotkaniu i miłej rozmowie z Gospodarzami, dostrzegłem tablicę pamiątkową informującą o Powstaniu Wielkopolskim.
Oto jej fotografia którą wykonałem, jeszcze jeden ślad patriotyzmu i polskości:

Tablica pamiątkowa w Turku

Piotr Szelągowski


Jednoczesna publikacja na portalu: pressmania.pl


O filmie pisano na stronach „Przewodnika”: Mieli nawet wspólną choinkę…


Wcześniej: W ZSR o ludobójstwie na Wołyniu

Na stronie szkoły: W ZSR o ludobójstwie na Wołyniu

W ramach działań społecznych i edukacji rozszerzającej pozalekcyjne (pozaprogramowe) zainteresowania naszą historią, w dniu 22 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich gościł Piotr Szelągowski, działacz kresowy, który wygłosił prelekcję „Ludobójstwo na Wołyniu w latach 1943-45 – historia przemilczana.”

Podczas prelekcji pokazano również film pod tym samym tytułem opowiadający o ludobójstwie na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1943 r. Szkoła została obdarowana egzemplarzami dodatku Wiedza i Życie „IOH” z filmami, a także tematycznymi książkami wydanymi m.in. przez Małe Wydawnictwo autorstwa ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Dyrekcja ZSR dziękuje panu Władysławowi Karskiemu za pomoc w organizacji spotkania.