Dzień 11 lipca dniem pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach; został uchwalony….

Otrzymałem bardzo budujący list i informację od Pana Witolda Listowskiego, z którym już jakiś czas się znamy i wspólnie podejmujemy wysiłki na rzecz upamiętnienia Ludobójstwa. Z wielką przyjemnością publikuję jego list-Przemówienie – Podziękowanie dla radnych sejmiku Województwa Opolskiego.
Do tego podziękowania wygłoszonego przez Pana Witolda podczas sesji Sejmiku, na której przez aklamację na stojąco przyjęto tą tak ważną dla Kresowian uchwałę dołączam i moje szczere słowa wdzięczności. Szczególnie za zrozumienie problemu martyrologii na Kresach. Problemu nierozumianego nie tylko w najwyższych kołach rządowych naszego państwa, lecz we wszystkich partiach obecnie zasiadających w sejmie.
Co jest, dla wielu z nas, obywateli tego kraju, całkowicie niepojęte i niezrozumiałe.
Wierzę, że w ślad sejmiku Województwa Opolskiego pójdą wszystkie sejmiki pozostałych województw zawstydzając władze państwowe.


Poniżej treść listu:

Szanowny Panie Przewodniczący

Szanowni Radni Sejmiku Województwa Opolskiego

Pragnę w swoim imieniu, a także w imieniu członków kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i wszystkich organizacji kresowych, działających na terenie naszego województwa, przekazać Panu oraz wszystkim Radnym Województwa wyrazy szczerego podziękowania za przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego Uchwały dotyczącej ustanowienia w naszym województwie 11 lipca „Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” oraz przekazania tej uchwały Marszałkowi Sejmu z wnioskiem o wznowienie prac Sejmu Rzeczypospolitej zmierzających do podjęcia uchwały sejmowej dotyczącej upamiętnienia tragicznych losów obywateli II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Ludobójstwo Polaków dokonane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię nie może być zapomniane.

?Narody tracąc pamięć, tracą życie? – ta dewiza przyświeca nam w działalności, skoncentrowanej głównie na przypominaniu i upamiętnianiu ofiar tego ludobójstwa. Temu celowi służą podejmowane przez nas inicjatywy organizowania co roku, w ramach Dnia Kultury Kresowej, konferencji naukowo-historycznej, w której biorą udział znani historycy i politolodzy wygłaszając referaty przybliżające zebranym fakty ludobójstwa w kontekście historycznym. Owocem tych konferencji jest przygotowywany już czwarty tom materiałów. Książki te trafiają do wszystkich naukowych bibliotek w kraju i mogą być pomocą dla studentów, pracujących nad tym tematem.

Z naszej inicjatywy na frontowej ścianie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, noszącym dumne imię Orląt Lwowskich, umiejscowiona jest tablica upamiętniająca ofiary ludobójstwa. Przed tą tablicą organizujemy co roku, w pierwszą sobotę czerwca kolejny, w tym roku już „IX wojewódzki Dzień Kultury Kresowej” oraz w dniu 11 lipca, spotkanie modlitewno-patriotyczne, by uczcić pamięć niewinnych ofiar i otoczyć je modlitwą. Od banderowskich noży, siekier, kos i wideł ginęły w okrutnych męczarniach osoby cywilne ? dzieci, kobiety i starcy.

11 lipca 1943 roku miało miejsce apogeum zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. Tego dnia jednocześnie zaatakowano mieszkańców 167 miejscowości, mordowano ich w domach, kościołach (była to niedziela), w obejściach. Wielu żywcem spalono. I tę datę dzisiaj Sejmik Województwa Opolskiego jako pierwszy w Polsce upamiętnił. Niech dzień 11 lipca stanie się symbolem męczeństwa Kresowian. Niech ta data będzie bliska wszystkim rodakom, zwłaszcza młodzieży, bo, jak pokazują sondaże, wiedza na temat ludobójstwa jest w naszym społeczeństwie znikoma.

Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny nie tylko dla nas ? Kresowian, ich potomków i sympatyków Kresów.
To ważny dzień dla wszystkich Rodaków, zwłaszcza dla przedstawicieli młodego pokolenia. Przyjęta uchwała jest szczególnie ważna w obecnej chwili, gdy na Ukrainie, mimo zmiany władzy, nadal kultywuje się tradycje banderowskie i wychowuje młode pokolenie w duchu nacjonalizmu w jego skrajnej, ludobójczej postaci, gdy w każdym mieście stawia się pomniki zbrodniarzom i ludobójcom. Ich imionami nazywa się ulice i place. To jest groźne nie tylko dla nas, to jest groźne dla całej, jednoczącej się Europy. Trudno wyobrazić sobie stawianie pomników Hitlerowi czy Himmlerowi w obecnych Niemczech. Tam rozliczono się z nazizmem już dawno. Wierzymy, że i Ukraińcy rozliczą się uczciwie ze swoją historią i zdobędą się na to, by nazwać Zło po imieniu. Może pomocna w tym okaże się świadomość, że Polska nie szuka zemsty za akty bezprzykładnego ludobójstwa, ale chce udowodnić całemu światu i najbliższym sąsiadom, że nie zapomniała swych ofiar. Czci ich pamięć każdego roku, organizując uroczystości właśnie w dniu 11 lipca.

Chcemy również złożyć hołd wszystkim uczciwym Ukraińcom, którzy ponieśli okrutną śmierć za udzieloną Polakom pomoc. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął już czwartą uchwałę bardzo satysfakcjonującą wszystkich Kresowian i za to Kresowianie z całego kraju wyrażają swoje podziękowanie. Liczymy, że inne Sejmiki postąpią podobnie, a może doczekamy się, że Sejm Rzeczypospolitej uchwali podobną rezolucję i Kresowianie w całym kraju będą 11 lipca obchodzić swoje święto.

Życzę wszystkim Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego dalszych sukcesów w pracy na rzecz Dobra i Chwały naszego Województwa i żeby był przykładem dla pozostałych sejmików w Polsce.

Z szacunkiem
Witold Listowski
Prezes Oddziału TMLiKPW
w Kędzierzynie-Koźlu

(wytłuszczenia w tekście moje).

PONIŻEJ: kopia tekstu uchwały (.jpg)


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

5 myśli w temacie “Dzień 11 lipca dniem pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach; został uchwalony….”

 1. dziwne, że w „demokratycznie” wybranym sejmie to nie może przejść od kilku lat, czyżby kolejny dowód, że wybory zostały sfałszowane?
  jeżeli w sejmiku wojewódzkim przegłosowało się to jednogłośnie, to jakim cudem w opanowanym przez „nocną zmianę” sejmie podobne uchwały nawet nie trafiają pod głosowanie?
  jakim cudem partie i politycy jawnie opluwający Kresowiaków, w dodatku publicznie gloryfikujący banderowskich ludobójców „wygrywają” wybory parlamentarne i prezydenckie?
  z jednej strony sejmik potępia banderowskich zbrodniarzy, a z drugiej władze PRL-bis zawzięcie bronią banderowców, już nie tylko afery gospodarcze, ale nawet zlecanie morderstw przez aktywistkę „pomarańczowych” nazistów podciągane jest pod prześladowania polityczne
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/tymoszenko-zlecila-zabojstwo-prokuratura-chce-post,1,5127708,wiadomosc.html
  uchwała sejmiku przeszła ze 100% poparciem, wynika z tego, że działania polityków „nocnej zmiany” spotykają się ze 100% sprzeciwem społeczeństwa
  może w końcu czas przeprowadzić w Polsce prawdziwe wolne wybory do parlamentu, pierwsze od 1938 roku

 2. Dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy nie mogli doczekać się pamięci, szacunku, utrwalenia prawdy dla następnych pokoleń w postaci publikacji, filmów, wystaw , pomników a nawet nie mogli i teraz nie mogą liczyć na obronę przed zakłamywaniem faktów przez władze państwowe. Tym większa wdzięczność za postawę Przewodniczącego i Radnych Sejmiku Województwa Opolskiego. Panu Witoldowi Lisowskiemu – szacunek za determinację i wysiłek podtrzymania pamięci i tradycji. Pozdrawiam. Maria Kuśnierz

 3. Wielkie dzięki i gratulacje wszystkim, którzy wytrwale, z ogromnym uporem i przekonaniem o słusznej sprawie wpłynęli na na ten sukces. To dzięki nim inni uchwalili tę ważną uchwałę.

 4. Wielkie dzięki i gratulacje wszystkim, tym którzy z uporem dążyli do uchwalenia wyżej wymienionej uchwały.

Możliwość komentowania jest wyłączona.