Ewangelia na co-dzień.

Jest tak strona:
ewangelia
Można ją codziennie odwiedzać i dzięki temu – jeżeli nie możesz dotrzeć do kościoła na mszę św. jesteś ze Słowem Bożym: Ewangelia

Dziś jak widać o umiłowaniu wroga. Co oczywiście nie wyklucza obrony koniecznej. Obrony swoich bliskich, swojego sioła, rodziny, Ojczyzny.
Pamiętajmy o tym.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.