Jak powinniśmy rozmawiać?

I o czym?
Czy w ogóle?
W optyce gloryfikacji (umieszczenia na piedestałach Bandery, Suchwycza i innych członków OUN i UPA) wrogów naszego narodu?
Warto poddać się takiej refleksji.
Jeżeli w ogóle pomoc – to może na konkretnych warunkach…
Jakich?
Ustalonych przez komisje -może nie tylko wojskowe…

Attaché Obrony Ukrainy pułkownik Serhii Yatsulchak w Polsce.

Wizyta ukraińskiego attaché

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.