„Krzyż na Perczynie” w Drezdenku.


W gościnnym gmachu Zespołu szkół Ponad-podstawowych w Drezdenku 24 lutego mówiliśmy o Ludobójstwie na Wołyniu. Prezentowana była pozycja książkowa Mirosława Kowzana i film dokumentalny „Zabili nas w Wigilię” – dołączony do IOH – koncernu Wiedza i Życie.
Poniżej relacja fotograficzna.

Drezdenko Mirosław Kowzan

Przed spotkaniem w Drezdenku

Drezdenko

Drezdenko prelekcja


W zespole szkół w Drezdenku dzięki wyjątkowej aktywności dyrekcji i historyków kultywuje się tradycję historyczną, współpracując z IPN i często goszcząc wystawy historyczne.
Poniżej jedna z nich dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego.

Wystawa w szkole
Partyzantka AK

Wystawa w szkole

Akcja Burza - wystawa

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.