Manipulacja medialna? Ustawka w TVN?

Jak to jest z tym urodzinami wodza III Rzeszy w Polsce? Dochodzą słuchy że była to ustawka.
Stąd też pewien apel:
Jeżeli prawdą jest i zostanie to udowodnione, że TVN rzeczywiście stworzył takie nieprawdziwe wydarzenie, którego był od początku do końca reżyserem, a jednocześnie ono w sposób celowy służyło antypolskiej nagonce, to trzeba się bardzo mocno zastanowić, czy przedstawiciele państwa polskiego powinni w jakimkolwiek stopniu legitymizować tę stację telewizyjną poprzez swoją w niej obecność i udzielanie wywiadów.

Dodam że wiedza polskich obywateli na temat faszyzmu, nacjonalizmu, czy nazizmu jest bardzo ograniczona. Dokładnie tak samo jak rosyjska. Nazywanie wszystkich od dołu do góry „faszystami” to po prostu błąd.
Nie raz pisałem o definicji nacjonalizmu i patriotyzmu porównując je na użytek osób, którym wydaje się że pozytywnym jest określenie „nacjonalista”.
Z kolei osoby nie mające wiedzy o pojęciu „faszyzm”, chrzczą „jak leci” wszystkich dookoła tym terminem…
Dziwię się że nikt nie potrafi chociaż odrobinę „wziąć na wstrzymanie” i przeanalizować terminy którymi się posługuje.

Polecam definicję PWN, najbardziej uniwersalną (fragment): […]Mussolini dopiero 1932 zadecydował o spisaniu zasad, którymi kierował się on i jego ruch. Faszyzm chciał być ideologią „czynu”, chełpił się swą dynamiką, obiecywał przywrócenie Włochom statusu mocarstwa, a ludziom godne życie w walce z wrogami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Doceniał też siłę „ducha”: Mussolini w pracy Doktryna faszyzmu żądając dla faszyzmu „całego człowieka”, obwieszczał, że faszyzm to nie tylko „system rządzenia”, ale i „system myślenia”, czyli filozofia niepoddająca się jakiejkolwiek weryfikacji. Ideologia faszyzmu nie gardziła demagogią społeczną, głosząc kres panowania wielkiego kapitału. Już 1919 sformułowano program socjalny, zapewniający m.in. 8-godzinny dzień pracy, minimalną płacę, opiekę socjalną i działania zmierzające do likwidacji chorób społecznych. Formułując hasła socjalistyczne poszukiwano kontaktu z masami […] Skrajny integralny nacjonalizm, konstytutywna cecha ideologii faszystowskiej, kierował się na zewnątrz, widząc szansę rozwiązania wewnętrznych problemów w terytorialnej ekspansji. Faszyzm głosił, że kiedy naród jest silny, to i najbiedniejszy robotnik może dumnie unosić czoło. Pojęcie narodu nie było zresztą w systemach faszystowskich jednoznacznie określone wśród innych propagowanych wartości. We włoskim faszyzmie termin „italianita” oznaczał podporządkowanie wspólnoty narodowej przede wszystkim państwu. Naród bez państwa nie może istnieć; to państwo stworzyło naród.

Definicje: Nacjonalizm a patriotyzm

Screen obrazek wyróżniający: foto z FB.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.