Na co pójdą pieniądze od Premier Kopacz?

Kilka informacji ze stron stefczyk.info:
tadeusz_isakowicz_zaleski
Wypowiedź ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego (fragmenty cytowane z materiału pt. „Isakowicz-Zaleski: Kopacz odda pieniądze oligarchom„)
Po pierw­sze, wbrew ocze­ki­wa­niom licz­nie za­miesz­ka­łych na Ukra­inie Polaków pre­mier Ko­pacz nie spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cie­la­mi ich or­ga­ni­za­cji….

[…]
premier Kopacz złożyła kwiaty na Majdanie, zapomniała jednak o polskich miejscach pamięci w Kijowie. Nie odwiedziła nawet polskiej nekropolii w Kijowie-Bykowni, gdzie leżą Polacy pomordowani w Katyniu…
[…]
Poza tym nie mamy żadnej pewności, że polskie pieniądze trafią do potrzebujących ich przedsiębiorców. Kasa może trafić do kieszenie bogatych ukraińskich oligarchów. Oligarchowie do tej pory niespecjalnie wspierali Ukraińców walczących z rosyjskimi terrorystami na wschodzie.

Te wypowiedzi dają poważnie do myślenia. Czy w ogóle potrzebna jest taka pomoc, która nie trafia do tych którzy jej potrzebują? I kogo reprezentuje Pani Premier? Polaków czy Ukraińców?

Całość na stronach Stefczyka: Isakowicz-Zaleski: Kopacz odda pieniądze oligarchom

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.