Najstarsi ludzie w Polsce – w tym weteran wojny polsko-bolszewickiej

Najstarszym mężczyzną w Polsce i jednocześnie jedynym znanym żyjącym biorącym udział w wojnie z bolszewikami jest Józef Kowalski. Urodził się 2 lutego 1900 we wsi Wicyń w powiecie złoczowskim (II RP – obecnie Smerekivka, Ukraina) jako syn Wawrzyńca i Heleny Kowalskich. Ma 112 lat.

Najstarszy Polak pochodzi z Kresów Wschodnich.
W tej samej wsi urodził się generał Mieczysław Kuliński, który podczas I Wojny Światowej był pułkownikiem armii austriackiej, w 1919 wstąpił do wojska polskiego, a podczas odzyskiwania niepodległości (po 123 latach niewoli) walczył w 1919 na wschodzie. Dowodził tam brygadą piechoty w Grupie Operacyjnej „Bug”. Grupa ta walczyła z siłami ukraińskimi.

„W dniu 18 X 1918 r. Ukraińcy galicyjscy utworzyli Ukraińską Radę Narodową (URN) i ogłosili powstanie Państwa Ukraińskiego określonego później jako Zachodnio – Ukraińską Republikę Ludową (ZURL) ze stolicą we Lwowie, mającą obejmować tereny wschodniej Galicji, Bukowiny i Rusi Zakarpackiej. Przejęcie władzy we Lwowie i kilku innych miastach Galicji wschodniej przez Ukraińców zapoczątkowało walki polsko ? ukraińskie…
[…]
Z początkiem stycznia w rejonie Rawy Ruskiej sformowano grupę gen. Jana Romera (ok. 5000 żołn.). Główne uderzenie tej grupy skierowane było na Żółkiew ? Lwów (Brygada płka Mieczysława Kulińskiego w składzie:7 baonów,3 szwadrony i 3 baterie artylerii. Łącznie ok. 2,5 tys. żołn.)…
[…]
Brygada Kulińskiego, przerywając pierścień okrążenia, 10 I dotarła do Lwowa i została włączona w skład załogi miasta. Ukraiński pierścień zamknął się za nią natychmiast.”
(więcej o tej wojnie: http://www.komb.agh.edu.pl/?Wojny_polskie_o_granice:2._Wojna_polsko_-_ukrai%C5%84ska)
O generale Kulińskim na Wikipedii:
Mieczysław Kuliński – Wikipedia

Takie to informacje odnajduje się w internecie wyszukując najstarszych Polaków… Kresowe informacje…

Więcej danych o najstarszych osobach żyjących w Polsce znajdziemy w materiale na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najstarszych_ludzi_w_Polsce

Źródło zdjęcia: http://www.fotohistoria.pl/main.php?g2_itemId=280927

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.