„Początki Polski w źródłach historycznych” – prof Jasiński.


Zaproszenie_prof_Jasiński

Zaproszenie z Maila:

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Tomaszem Jasińskim
„Początki Polski w źródłach historycznych”
Z cyklu „Wokół 'Luboni’ J.I. Kraszewskiego. 1050-lecie Chrztu Polski”
29 czerwca (środa), Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego ul. Wroniecka 14
Z pozdrowieniami
Krzysztof Klupp

Początki państwa polskiego, relacje polsko-niemieckie, historia zakonu krzyżackiego oraz najazdy plemion mongolskich na Europę Środkową to zagadnienia mieszczące się w obszarze badań profesora Tomasza Jasińskiego. Do zawodowych osiągnięć profesora należą m.in. odnalezienie domu rodzinnego Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania nad pochodzeniem Galla Anonima oraz przedstawienie nowego ujęcia początków Polski na podstawie ostatnich odkryć i badań archeologicznych.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.