Polecane tytuły książkowe: elaboracja i balistyka.

„BALISTYKA DLA SNAJPERÓW”; „AMUNICJA I JEJ ELABORACJA” Autor: Jerzy A. Ejsmont

„Balistyka dla snajperów jest pierwszą w Polsce książką z zakresu balistyki opracowaną dla snajperów, strzelców wyborowych, sportowych strzelców długodystansowych oraz myśliwych. W przystępny sposób przedstawiono w niej zagadnienia związane z balistyką wewnętrzną, zewnętrzną i końcową. Bardzo wnikliwie omówiono również celowniki optyczne, sposoby ich testowania i regulacji. Opisano zasady określania poprawek uwzględniających odległość od celu, położenie i ruch celu oraz warunki atmosferyczne. Do minimum ograniczono rozważania teoretyczne, dużo miejsca natomiast poświęcono wytłumaczeniu zjawisk i praktycznym radom przydatnym wszystkim osobom strzelającym z karabinów i sztucerów na średnie i duże odległości. W książce zamieszczono również tabele balistyczne z danymi dotyczącymi kilku popularnych kalibrów pocisków karabinowych, a także bogaty materiał ilustracyjny”.

Spis treści:

WSTĘP

1. Specyfika strzelań snajperskich

2. Miary kątowe

2.1. Podstawy trygonometrii

2.2. Minuta kątowa (MOA)

2.3. Miliradiany, MIL-sy i tysięczne

3. Celowniki optyczne

3.1. Zasady budowy

3.1.1. Konstrukcja celownika optycznego

3.1.2. Stałe i zmienne powiększenie

3.1.3. Paralaksa

3.1.4. Pierwsza i druga płaszczyzna ogniskowa

3.2. Siatki celownicze

3.21. Siatki typu MIL

3.22. Siatki pokrewne standardowi MIL-DOT

3.23. Siatki MOA

3.24. Siatki celowników PSO i pokrewnych

33. Pokrętła regulacyjne

34. Wykorzystanie celownika do określania odległości

35. Dobór celownika

36. Montaż i zestrajanie celownika

37. Testowanie celownika

3.71. Określanie wpływu zmiany powiększenia na położenie wskaźnika celowania

3.72. Powtarzalność i proporcjonalność nastaw

4. Balistyka wewnętrzna

4.1. Zjawiska zachodzące w profi-libris komorze nabojowej i przewodzie lufy podczas strzału

4.2. Wpływ temperatury na zjawisko strzału

4.3. Drgania lufy, odrzut i podrzut broni

5. Balistyka zewnętrzna

5.1. Współczynnik balistyczny

Trajektoria lotu pocisku

52. Stabilizacja żyroskopowa

53. Wpływ zjawiska żyroskopowego – znoszenie boczne .

54. Wpływ ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza

55. Wpływ wiatru

56. Skręcenie broni

57. Wyprzedzenie

6. Balistyka końcowa pocisków karabinowych

6.1. Skuteczność trafienia istot żywych

6.2. Penetracja w tkance ludzkiej i zwierzęcej

6.3. Przebijalność szyb

6.4. Przebijalność elementów metalowych

6.5. Penetracja w pojazdach mechanicznych

6.6. Penetracja indywidualnych osłon balistycznych

7. Nastawy celownika optycznego i techniki celowania .

7.1. Przystrzelanie broni

7.2. Wprowadzanie poprawek

7.2.1. Regulacja na pokrętłach

7.2.2. Odkładanie poprawek na siatce celowniczej

7.2.3. Przesunięcie punktu celowania

7.2.4. Jednoczesna regulacja na pokrętłach i odkładanie poprawek na siatce celowniczej

7.3. Poprawki na odległość

7.31. Ocena odległości za pomocą siatki celowniczej

7.32. Mierzenie odległości dalmierzem optycznym

7.33. Mierzenie odległości dalmierzem laserowym

7.34. Wykorzystanie GPS-u

7.35. Wykorzystanie mapy papierowej

7.36. Szacowanie odległości ?na oko?

7.37. Wyznaczanie poprawek

7.4. Poprawki na wiatr

7.41. Pomiar prędkości wiatru wiatromierzem

7.42. Obserwacja mirażu

7.43. Obserwacja skutków działania wiatru; zachowania się flag, dymów i roślinności

7.44. Ocena prędkości wiatru na podstawie obserwacji

punktu trafienia

Obliczanie poprawek na wiatr

75. Szybkie poprawki

76. Poprawki na wyprzedzenie

77. Poprawki przy strzelaniu z ruchomej platformy ,

78. Poprawki na temperaturę, wilgotność i ciśnienie

79. Poprawka na strzelanie w górę i w dół

7.91. Metoda odległości horyzontalnej

7.92. Metoda korekcji cosinusowej

7.93. Metoda Sierra

8. Dobór broni i amunicji do charakteru zadania snajperskiego

9. Błędy i ich skutki

10. Strzelanie na bardzo dużą odległość

11. Strzelanie z amunicji poddźwiękowej

12. Rozwiązywanie problemów

13. Przygotowanie zindywidualizowanych tablic

balistycznych, kalkulatory balistyczne

14. Dziennik profi-libris snajperski

15. Zakończenie

Dodatek A – wzory tarcz

Dodatek B – dziennik snajperski

Bibliografia

Skorowidz

Druga pozycja:

„Książka porusza zagadnienia związane z nabojami do strzeleckiej broni palnej (karabinów, rewolwerów i pistoletów). Omówione są w niej poszczególne elementy nabojów i ich wpływ na właściwości amunicji. Przedstawione są również zagadnienia związane z samodzielną elaboracją amunicji w warunkach domowych. Oprócz opisu narzędzi do elaboracji Czytelnik znajdzie w niej informacje o prawidłowym posługiwaniu się tymi narzędziami oraz o zasadach bezpieczeństwa. Książka zawiera przykładowe tabele elaboracyjne i dane pocisków najpopularniejszych kalibrów. Książka przeznaczona jest dla osób interesujących się bronią palną oraz strzelców sportowych i myśliwych elaborujących samodzielnie amunicję”.

Spis treści:
WSTĘP
1. Elaborację czas zacząć

2. Komponenty amunicji strzeleckiej

2.1. Łuski

2.2. Ładunki miotające

2.3. Spłonki

2.4. Pociski

3. Urządzenia i narzędzia stosowane w elaboracji amunicji

3.1. Co trzeba, a co warto posiadać

3.2. Prasy elaboracyjne

3.3. Matryce

3.4. Stopki do mocowania łusek

3.5. Wagi

3.6. Objętościowe urządzenie dozujące

3.7. Dosypywacze

3.8. Poduszki do smarowania

3.9. Tacki

3.10. Szczotki

3.11. Lejki do wsypywania prochu

3.12. Suwmiarki i wzorniki

3.13. Trymery

3.14. Frezy do załamywania krawędzi łuski

3.15. Urządzenie do czyszczenia łusek

3.16. Narzędzia do czyszczenia kieszonki na spłonkę

3.17. Ręczny przyrząd do osadzania spłonek

3.18. Młotek do rozcalania amunicji

3.19. Nożyk do normalizowania szyjki łuski

3.20. Przyrządy do usuwania zagnieceń utrzymujących spłonki w amunicji wojskowej

Urządzenie do określania optymalnej głębokości osadzenia pocisku

321. Programy komputerowe wspomagające elaborację.

322. Przyrząd do pomiaru prędkości pocisku.

4. Nadmierne ciśnienie i jego objawy

4.1. Ciśnienie maksymalne

4.2. Nadmierna prędkość pocisku

4.3. Bardzo silny odrzut broni

4.4. Trudności z otwarciem zamka

4.5. Perforacja lub silne zgniecenie spłonki

4.6. Odkształcenia i rozerwania tułowia łuski w okolicy części dennej

4.7. Spłaszczenie części dennej łuski

4.8. Powiększenie kieszonki na spłonkę

4.9. KaBOOM, czyli rozerwanie broni

5. Opracowywanie optymalnych parametrów elaboracji

5.1. Dobór pocisku

5.2. Określenie optymalnej głębokości osadzenia pocisku

5.3. Dobór prochu i wielkości ładunku prochowego

6. Ogólny przegląd etapów elaborowania amunicji

7. Wizualna inspekcja łusek

8. Mechaniczne czyszczenie łusek

9. Kalibrowanie łusek

9.1. Kalibrowanie pełne i szyjkowe

9.2. Regulacja matryc kalibrujących

9.2.1. Regulacja profi-libris matrycy kalibrującej do łusek butelkowych

9.2.2. Regulacja matryc kalibrujących do łusek walcowych i stożkowych

Kalibrowanie łusek butelkowych

93. Kalibrowanie łusek walcowych i stożkowych

10. Trymowanie łusek, załamywanie krawędzi

profi-libris i czyszczenie kieszonki na spłonkę

11. Wciskanie spłonek

12. Ważenie łusek

13. Napełnianie prochem

14. . Osadzanie pocisku

14.1. Sposoby osadzania pocisków

14.2. Regulacja matryc do osadzania pocisków

bez zagniecenia

14.3. Regulacja matryc do osadzania pocisków

z zagnieceniem

14.4. Osadzanie pocisków –

15. Samodzielna produkcja pocisków

15.1. Uwagi ogólne

15.2. Odlewanie

15.3. Kalibrowanie i smarowanie

16. Tabele elaboracyjne

16.1. Kaliber 9 mm Parabellum (Luger; 9×19)

16.2. Kaliber .38 Special

16.3. Kaliber .357 Magnum

16.4. Kaliber .40 S&W

16.5. Kaliber .222 Remington

16.6. Kaliber .223 Remington (5.56×45)

16.7. Kaliber .308 Winchester (7.62×51)

Kaliber 7.62x53R (7.62x54R) …

168. Kaliber .30-06 Springfield

169. Kaliber .300 Winchester Magnum

1610. Kaliber .338 Lapua Magnum

17. Zakończenie

18. Dodatek

19. Bibliografia

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.