Roszczenia terytorialne wobec Polski?


Info sprzed dwóch lat.
Niestety, nic się nie zmienia. dochodzą mnie słuchy, że w różnych prywatnych rozmowach (tutaj w Polsce, teraz) niektórzy Ukraińcy w pełni zgadzają się z tą wykładnią nacjonalistów.
Sam zresztą słyszałem takie słowa od obywatelki Ukrainy skierowane do mnie. W tym roku.
Kiedy wspomniałem o roszczeniach terytorialnych nacjonalistów w stosunku do Przemyśla wykazując oburzenie i zaskoczenie usłyszałem odpowiedź: „przecież był ukraiński”.

tymczasem dwa lata temu:
Roszczenia terytorialne ze strony Ukrainy – jakoś tak dookoła przez USA. Ciekawe. Jeżeli to informacja prawdziwa – to obłuda polityków ukraińskich nie zna granic. Rewizjonizm oparty na neo-nazizmie i gloryfikacji kolaborantów III Rzeszy, nie przeszkadza im w bezprawnym i nielegalnym żądaniu wschodnio-południowych terenów Polski i jednocześnie ciągłym proszeniu o pomoc finansową naszego kraju. Przy tym odwołują się, że są jedyną barierą przeciw wielko-rosyjskim planom ponownego stania się hegemonem w tej części Europy.

Jeżeli w ogóle, to my moglibyśmy wysuwać roszczenia terytorialne – Lwów od wielu setek lat był polskim miastem.
Jednak nie czynimy tego uznając niefortunny dla nas przecież (zmniejszenie powierzchni kraju) podział ziem po II wojnie światowej – „przyklepany” notabene przez amerykańskiego prezydenta wespół z sowieckim dyktatorem Stalinem już w 1943 roku w tajnych rozmowach tylko w „cztery oczy” (nie licząc zaprzysiężonych tłumaczy…

Jakakolwiek zmiana granic w Europie pachnie nową wojną. Niestety, jak widać (szaleni-to chyba najlepsze słowo) nacjonaliści ukraińscy nie znają i nie mają umiaru.
Odpowiedź powinna być tylko jedna: Bezwzględne dementi.

I znów: ze strony rządzących Polską brak właściwej reakcji…
Tak długo aż będzie za późno…

Na Ukrainie żądają od Polski zwrotu ziem…

bibuła

UKRAIŃSKIE MAPY PRAWDY ? OFICJALNE ROSZCZENIA TERYTORIALNE WŁADCÓW UKRAINY WOBEC POLSKI ? PUBLIKOWANE NA STRONACH AMBASAD USA ? NIEMIEC ? UKRAINY


Jak widać interpretacje ukraińskie są bardzo dalekie od prawdy i w ogóle sensownego ich rozumienia:
„Polska ma roszczenia terytorialne wobec Ukrainy”
Lwowska Rada Obwodowa potępiła polski sejm za uchwałę z 15 lipca w sprawie „tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich”. – Zapisy tej uchwały oceniamy jako roszczenia terytorialne wobec Ukrainy – oświadczył jeden z deputowanych lwowskiej rady Ostap Kozak.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.