Spotkanie z dr Kucharczykiem. Poznań. Reformacja.


Relacja: Jakub Skoczylas
Foto: Piotr Szelągowski

7 listopada 2017 r. gościem Klubu Polonia Christiana w Poznaniu był prof. Grzegorz Kucharczyk.

Prelegent zadał zasadnicze pytanie ? czy mieliśmy do czynienia z reformą lub jej próbą czy też z reformacją?
Z próbą odnowy czy też z rewolucją godzącą w Mistyczne Ciało Chrystusa jakim jest Kościół?
Na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie: Z całej działalności Marcina Lutra na pierwszy plan wybija się (nie walka z problemami moralnymi ówczesnego duchowieństwa), rewolucja która odrzucała Kościół jako taki.
Na odrzucenie to nie miały wpływu upadki moralne duchownych, ale błędy o charakterze teologicznym. Wyraża się to między innymi w odrzuceniu nauki Kościoła o sakramentach świętych. Marcin Luter i inni twórcy reformacji utrzymali właściwie tylko sakrament chrztu. Pozostałych sześć sakramentów, o których Kościół katolicki nauczał od samego początku, odrzucili.
Profesor Kucharczyk zaakcentował szczególnie skutki odrzucenia dwóch sakramentów: Najświętszego Sakramentu Ołtarza (Eucharystii) oraz sakramentu małżeństwa. Mszę św. umieszczał Luter wśród katolickich zabobonów, mimo iż Msza św. była przecież odprawiana od początku historii Kościoła.
Skutkiem odrzucenia sakramentalnego charakteru chrześcijańskiego małżeństwa, było nie tylko naruszenie jego trwałości, ale jednocześnie bardzo poważnie naruszył pozycję kobiet w społeczeństwie.
Sam Luter niejednokrotnie bez szacunku wyrażał się o kobietach, czego wyrazem jest choćby wiele jego wypowiedzi z tzw. ?rozmów przy stole? (?Tischreden?):? ?Kobietom zbywa na sile i mocy ciała i na rozumie??.
Rewolucja luterańska podkopała relacje pomiędzy wiarą i rozumem (fides et ratio) ? sam autor rewolucji wyrażał się o rozumie w sposób niezmiernie pogardliwy.
Kolejną naruszoną zasadą cywilizacyjną, była respektowana przez Kościół zasada rozdziału na to co: boskie i na to co: cesarskie. Reformacja zaś głowami poszczególnych wspólnot protestanckich uczyniła świeckich władców. Prelegent przypomniał również, że nielogiczna jest zasada ?sola scripura? ? Pismo Święte Nowego Testamentu jest jako całość młodsze niż Kościół.
To właśnie Kościół określił, które księgi zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, a które nie.
Bez Kościoła nie ma Pisma Świętego, a całość objawienia publicznego to nie tylko Pismo, ale i Tradycja.
Na koniec gość poznańskiego Klubu Polonia Christiana odniósł się do skutków reformacji protestanckiej ? na początku zniszczenia cywilizacyjne, liczne wojny oraz ofiary.
Nie zachowała się również jedność wspólnoty protestanckiej ? wręcz przeciwnie, liczba denominacji protestanckich sięga dzisiaj dziesiątków tysięcy. Stoi to w jawnej sprzeczności ze słowami Chrystusa, który ustanowił jeden Kościół.
Syn Boży ma tylko jedną Oblubienicę ? Kościół, a nie kilkadziesiąt tysięcy oblubienic.
Po wykładzie długo dyskutowano w gronie gości spotkania.

Nagranie z Warszawy. Wykłady były bardzo podobne w obu miastach.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.