Spotkanie z Radą Osiedla Główna.

Obecny był poseł Bartłomiej Wróblewski.
Poruszano wiele problemów, jak i zadawano pytania gościowi na sesji Rady Osiedla…

-Temat przejazdów bezkolizyjnych dla komunikacji samochodowej przez tory PKP na ul. Krańcowej i Św Michała (można wykorzystać dotacje z UE na ten cel, jeszcze jest na to czas. Przykłady: Wiadukt w Pobiedziskach, podpisana umowa w Kostrzynie na podobną inwestycję – oba te działania pilotował poseł Bartłomiej Wróblewski).
-Tramwaj na ulicę Główną (koszt około 89mln, 98% trasy projektowanej może być poprowadzone po terenach należących do miasta), wzrastające zapotrzebowanie na tego rodzaju komunikację wynikające min z budowy domu dla studentów i stałego zwiększania ilości mieszkających na terenie osiedla
-Plan naprawy klimatu akustycznego na ul Gnieźnieńskiej, problem rozbudowy węzła betoniarskiego i uciążliwego transportu betonu w rejonie tej ulicy (problem, który mieszkańcom dosłownie spędza sen z powiek).

To tylko niektóre (ważniejsze) problemy poruszane w obecności posła na spotkaniu Rady Osiedla Główna w formie zapytań.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.